Byte av belysning (armatur)

1 380 kr efter ROT

1 886 kr innan ROT

Arbetskostnad: 1 686 kr

30% ROT-avdrag: - 506 kr

Materialkostnad: 200 kr

Priset gäller byte av belysning (lampa/armatur) där kablar redan finns framdragna.

Almost Done

Fastpris gäller endast då nedan krav är uppfyllda. Du som kund ansvarar för:

Elkablar fram till befintlig placering av belysningen ska redan vara framdragen och tillräckliga. Behövs kablarna förlängas eller kompletteras tillkommer en extra kostnad.

Lampan ska finnas på plats vid installationen. Hjälp med inköp? Ange i nästa steg (kostnad tillkommer). Lägg in produktnummer (EAN nummer) / rådfråga elektrikern.

Att lamputtaget är jordat eller att det finns jordkabel framdragen till platsen. Om du är osäker kan du skicka en bild i chatten så guidar din Done-elektriker dig.

Att du har tillgång till elcentralen/säkringsskåpet.

Du skickas vidare till bokningsformuläret...
Det verkar som att ditt projekt inte uppfyller kraven för fastpris. Ladda ner Done-appen för att boka ett videosamtal för offert.
Boka till fastpris