Byte av dimmer

1 380 kr efter ROT

1 886 kr innan ROT

Arbetskostnad: 1 686 kr

30% ROT-avdrag: - 506 kr

Materialkostnad: 200 kr

Priset gäller byte av en dimmer där kablar redan finns framdragna.

Almost Done

Fastpris gäller endast då nedan krav är uppfyllda. Du som kund ansvarar för:

Dimmern ska finnas på plats vid installationen. Hjälp med inköp? Ange i nästa steg (kostnad tillkommer). Lägg in produktnummer (EAN nummer) / rådfråga elektrikern.

Att du har tillgång till elcentralen/säkringsskåpet.

Att lampan som kopplas in till dimmern är dimbar. Se lampförteckning, äldre lågenergilampor och vissa LED är ej dimbara.

Elkablar fram till befintlig placering av dimmern ska redan vara framdragna och tillräckliga. Behövs kablarna förlängas eller kompletteras tillkommer en extra kostnad.

Du skickas vidare till bokningsformuläret...
Det verkar som att ditt projekt inte uppfyller kraven för fastpris. Ladda ner Done-appen för att boka ett videosamtal för offert.
Boka till fastpris