Installera ny belysning (armatur)

1 520 kr efter ROT

2 086 kr innan ROT

Arbetskostnad: 1 886 kr

30% ROT-avdrag: - 566 kr

Materialkostnad: 200 kr

Pris avser installation av en lampa där elen dras utanpåliggande från närmsta uttag/kopplingsdosa upp till 4 meter.

Almost Done

Fastpris gäller endast då nedan krav är uppfyllda. Du som kund ansvarar för:

Elkablar till befintlig placering av belysningen ska redan vara framdragen och tillräckliga. Behövs kablarna förlängas/kompletteras tillkommer extra kostnad.

Lampa/armatur ska finnas på plats vid installationen. Hjälp med inköp? Ange i nästa steg (kostnad tillkommer). Lägg in produktnummer (EAN nummer) / rådfråga elektrikern.

Att lamputtaget är jordat eller att det finns jordkabel framdragen till platsen.

Att du har tillgång till elcentralen/säkringsskåpet.

Du skickas vidare till bokningsformuläret...
Det verkar som att ditt projekt inte uppfyller kraven för fastpris. Ladda ner Done-appen för att boka ett videosamtal för offert.
Boka till fastpris