Installera kommod

3 050 kr efter ROT

4 271 kr innan ROT

Arbetskostnad: 4 071 kr

ROT avdrag: - 1 221 kr

Materialkostnad: 200 kr

Priset gäller montering av egenköpt kommod samt avmontering av den gamla kommoden.

Almost Done

Du som kund ansvarar för:

Kommoden finns på plats vid tid för installation. Önskas hjälp med inköp anger du det i uppdragsbeskrivningen i nästa steg (kostnad tillkommer).

Kommoden passar i det tänkta utrymmet.

Säkerställ att du har tillgång till huvudavstängningsventilen för vattnet.

Önskas bortforsling anges det i uppdragsbeskrivningen (kostnad 450 kr).

Du skickas vidare till bokningsformuläret...
Det verkar som att ditt projekt inte uppfyller kraven för fastpris. Ladda ner Done-appen för att boka ett videosamtal för offert.
Boka till fastpris