Elektriker timpris - vad kostar elektriker?

595 kr/tim efter ROT

Högt timpris: 700 kr i timmen efter ROT

Genomsnittspris: 550 kr i timmen efter ROT

Dones timpris: 595 kr i timmen efter ROT

Lågt timpris: 500 kr timmen efter ROT

Hos Done betalar du alltid 595 kr i timmen efter rot när du anlitar elektriker, oavsett var du bor och vad du vill ha hjälp med.

Vad säger kunder om Done?

Juni 2022
Anna

Riktigt proffsigt och inte en kabel dragen på utsidan huset 👍

Juni 2022
Katia

Hantverkare med bra erfarenhet, kommunicerar bra och även om de behövde omboka första avtalade tiden, tog de kontakt och föreslog ny.

Juni 2022
James

Kunnig och trevlig. Kom i tid. Inget var för svårt. Gjorde ett snyggt jobb.

Juni 2022
Anna

Från första stunden blev vi mycket väl bemötta. Vi gick igenom våra renoveringsbehov och fick bra tips från Fadi och Jack.

Juni 2022
Beata

Snabb respons, trevlig och snabbt arbetat. Gav även bra tips för eget fix!

Juni 2022
Anandhakumar

Anas and his team have gone above and beyond to deliver on the vision we had set out to achieve.

Juni 2022
Thomas

Punktlig, snabb, och noggrann. Trevlig därtill.

Juni 2022
Jonas

Inget krångel och trevlig att ha att göra med!

Juni 2022
Abbas

Utmärkt kundbemötande!

Juni 2022
Anna

Riktigt proffsigt och inte en kabel dragen på utsidan huset 👍

Juni 2022
Katia

Hantverkare med bra erfarenhet, kommunicerar bra och även om de behövde omboka första avtalade tiden, tog de kontakt och föreslog ny.

Juni 2022
Anna

Från första stunden blev vi mycket väl bemötta. Vi gick igenom våra renoveringsbehov och fick bra tips från Fadi och Jack.

Juni 2022
James

Great work guys! Thanks!

Juni 2022
Beata

Snabb respons, trevlig och snabbt arbetat. Gav även bra tips för eget fix!

Juni 2022
Anandhakumar

Anas and his team have gone above and beyond to deliver on the vision we had set out to achieve.

Juni 2022
Abbas

Utmärkt kundbemötande!

Juni 2022
Jonas

Inget krångel och trevlig att ha att göra med!

Elektriker timpris -  Vad kostar en elektriker i timmen?

Vad kostar en elektriker i timmen och vad är en elektrikers timpris?

Timpris för elektriker ligger på någonstans mellan 500 kr - 700 kr. När du anlitar en elektriker hos Done betalar du alltid 595 kr i timmen efter rot, oavsett var du bor och vad du vill ha hjälp med.

Högt timpris: 700 kr i timmen efter ROT

Genomsnittspris: 550 kr i timmen efter ROT

Dones timpris: 595 kr i timmen efter ROT

Lågt timpris: 500 kr timmen efter ROT

Vad den totala kostnaden blir när man ska anlita en elektriker för en elinstallation beror på flertalet faktorer. En offert består generellt av tre poster, arbetskostnad, materialkostnad och framkörningsavgift (eller resekostnad). Beroende på typ av installation och var du bor, påverkar de olika posterna olika mycket. Vissa elinstallationer kräver mycket eller dyrare material, vilket kan göra materialkostnaden till en starkt påverkande faktor när det kommer till slutpriset. Vid andra installationer är det istället tidsåtgången som blir den kostsamma posten i offerten.

Exempelvis kan kostnaden för att installera en dimmer alltså variera beroende på bland annat vilken typ av dimmer du vill ha installerad.

När vi behöver hjälp med elinstallationer så funderar vi ofta över vad priset för en elektriker är. Priset för en elektrikers tjänster brukar generellt vara högre än priset för andra hantverkare. Det beror på att de besitter en högre kompetens än hantverkare som exempelvis en snickare och att efterfrågan brukar vara högre.

Om el hanteras fel eller installeras på fel sätt kan det vara en livsfara för hemmet, företaget eller den hantverkare som utför jobbet. Med en behörig elektriker är det lätt att undvika de problem och faror som kan uppkomma. Som villaägare bör elarbeten vara av hög prioritet för att kunna förhindra olyckor.

En elektrikers timpris beror på flera faktorer. Till exempel var du bor, vilket företag du anlitar och vilken typ av elinstallation som ska göras. Det finns också elinstallationer som har fasta priser istället för timpris där man betalar per timme. Det som brukar bestämma vilket sorts pris som gäller är om det är ett mindre eller ett större jobb, det vill säga hur många timmar arbetet beräknas att ta och arbetets omfattning. Vilket som är att föredra är upp till var och en.

Glöm inte att du kan påverka slutpriset på arbetskostnaden med 30% när du använder rotavdraget. Vi hjälper dig att anlita en elektriker till fast pris och guidar dig genom hela processen. Boka en “Gratis offert via video” och få ett prisförslag idag!

Prisguide - vilken arbetskostnad gäller när man ska anlita en elektriker?

En elektrikers auktoriserad av Elsäkerhetsverket kostar generellt någonstans mellan 500 kr - 700 kr i timmen, inklusive moms och efter rotavdrag. 500 kr i timmen kan ses som lågt timpris, medan 700 kr kan ses som högt timpris även om det finns de som tar upp till 800-900 kr i timmen efter rot.

Vad som påverkar en elektrikers timpris, beror ofta på vad som bakas in i timpenningen. De som ligger högt i timpris tar ofta inte en framkörningsavgift (som du kan läsa mer om längre ner) utan ser istället den högre timkostnaden som ett sätt att väga upp för det.

Timkostnaden varierar såklart även mellan olika städer och regioner i landet. En elektrikers pris i Stockholm är i regel dyrare i timmen efter rot än en elektriker i mindre städer.

Hos Done har vi satt ett fast timpris att betala på 595 kr i timmen efter rot, som alla våra anslutna elektriker skriver offerter till kund utifrån. På så sätt kan vi garantera ett marknadsmässigt pris, oavsett om du vill anlita en elektriker i Göteborg, i Umeå eller i någon av våra andra aktiva regioner.

Det behöver inte vara så dyrt att få hjälp med en elinstallation i hemmet. Baserat på det nationella genomsnittspriset så brukar till exempel prisintervallet för att installera ett vägguttag vara mellan 1500-2500 kr efter rot.

Vid större projekt, till exempel en totalrenovering av en villa, kan en elektrikers timpris bli lite lägre än det generella genomsnittspriset som inte brukar vara mer än 600 kr. En elektriker brukar då kunna erbjuda ett bättre timpris eftersom att de binder upp sig på ett större jobb. Det innebär en trygghet för dem att jobbet pågår under en viss tid framöver, vilket gör att de kan sänka priset.

ROT avdraget spelar in i timpris för elektriker

När du eller ditt företag vill anlita en elektriker kan du utnyttja rotavdraget för att minska elektrikerns pris per timme på arbetskostnaden. Priserna på arbetskostnaden blir då 30% lägre. Som privatperson kan du utnyttja upp till 50.000 kr per år på just den kostnaden av dina elinstallationer. Läs mer om avdrag i blogginlägget om rotavdrag för att ta reda på mer information om vad som gäller för just dig.

Om du exempelvis behöver hjälp med en mindre installation av en dimmer. Då kommer din offert att specificera kostnaden för arbetet, materialkostnad och resekostnad.  Du kan inte använda avdraget på kostnaden för hela jobbet. Den del som du kan använda rotavdraget på är arbetskostnaden.

För att svara på frågan - vad kostar en elektriker så har vi gjort en enkel prisguide nedan för hur man räknar ut en elektrikers kostnad. Kom också ihåg att det genomsnittliga priset på hantverkare som en elektriker är mellan 500 kr - 700 kr och att vi på Done har ett timpris på 595 kr för att göra det enkelt för dig.

Prisexempel:

Arbetskostnad: 4000 kr
Materialkostnad: 2000 kr

Resekostnad: 300 kr

30% på arbetskostnaden för en hantverkare: 4000 x 0.3 = 1200 kr

Total kostnad inklusive moms: 6 300 kr
ROT: -1200 kr

Du betalar: 5100 kr

Du kan även få ännu mer avdrag vid installationer av Grön Teknik. Det är ett avdrag som enkelt förklarat handlar om klimatpositiva elinstallationer. Det vill säga installation av laddbox till elbil, solceller eller lagring av egenproducerad energi. Till skillnad från rotavdraget varierar avdraget i procent på arbetskostnaden för en elektrikers pris beroende på vilket installation som ska göras. En annan skillnad är att det även görs avdrag på den materiella kostnaden. Få en större överblick och läs mer om Grön Teknik-avdraget här.

Timpris för elektriker

Alla prisexempel är ink. moms & ROT.

Genomsnittspris

550 kr/timme

Dones timpris elektriker

595 kr/timme

Högt timpris elektriker

700 kr/timme

Lågt timpris elektriker

500 kr/timme

Done tipsar!

Renoveringsinspiration, guider & tips!

Timpris eller fast pris - vad är bra och vad är mindre bra?

Arbetskostnaden utgör den del av kostnaden för en elinstallation som ska täcka den tid arbetet tar. Den kan specificeras som fast pris eller som timpris. När du får en arbetskostnad specificerad som fast pris anges en totalsumma för hela arbetet.

När arbetskostnaden istället anges som en elektrikers timpris specificeras en timkostnad. Det vill säga en kostnad för en elektriker i pris per timme. Den brukar vanligtvis ligga på 500 kr - 700 kr. Även antalet timmar arbetet förväntas att ta brukar vara med på prisförslaget.  Oberoende på var du bor eller vilket jobb du behöver hjälp med så betalar du alltid 595 kr i timmen efter rot när du anlitar en elektriker med Done.

Det är vanligt att elektriker anger en klumpsumma när du och elektrikern kommit överens om ett fast pris, medan timpris främst specificeras när du och elektrikern kommit överens om en löpande räkning. Det vill säga att du betalar för så många timmar eller den timmen som elektrikern är på plats.

Vilket alternativ på elektrikers pris som är allra bäst för dig, är svårt att säga. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen och det handlar för dig om att väga vilka för- och nackdelar med de olika alternativen som väger tyngst för dig.

För- & nackdelar med fast pris när du anlitar elektriker

  • Du vet i förväg vad elinstallationen kommer att kosta
  • Du behöver inte kontrollräkna antal arbetstimmar
  • Slutpriset blir ofta högre än vid löpande räkning då elektrikern behöver ta höjd för oförutsedda komplikationer

För- & nackdelar med timpris när du anlitar elektriker

  • Du betalar endast för det arbete som utförts
  • Det är enklare att göra förändringar under projektets gång
  • Du vet inte i förväg vad slutpriset kommer att bli

Det vanligaste alternativet för mindre jobb som bara tar några timmar är en arbetskostnad i timpris. Handlar det om mindre jobb anser ofta ett företag att det inte är värt att åka ut till en kund först, för att kunna avgöra priset och sen sätta ihop en offert. Vi har ett fast timpris så du betalar alltid 595 kr i timmen efter rot när du anlitar elektriker hos oss, oavsett var du bor och vad du behöver ha hjälp med. Däremot om det är ett lite större jobb så är det vanligt med ett fast pris då det förväntade arbetet beräknas ta flera dagar.

En fråga som många även ställer sig är - hur mycket får en offert avvika? På en offert avtalad som fast pris ska fakturan inte avvika från offerten. Är offerten å andra sidan avtalad som ungefärlig prisuppgift får elektrikern enligt konsumentlagen göra tillägg på upp till 15% på slutfakturan.

FAQ - Elektriker pris

Är det första gången du ska anlita elektriker, ja eller andra eller tredje gången också för den delen, så är det vanligt att det dyker upp en hel del frågor - framförallt kring prissättning och kostnad för olika delar i ett projekt. Vi har samlat de vanligaste frågorna kring kostnad för elektriker som vi och våra elfirmor ofta stöter på.

Kan jag lägga till mer arbete efter att jag godkänt en offert?

Det brukar inte vara några problem. Elektrikern sammanställer då ytterligare en offert för tilläggsarbetet som du får godkänna.

Hur betalar jag elektrikern?

Efter slutfört arbete sammanställer elektrikern en faktura till dig, den skickas vanligtvis via mail men kan även komma på posten. Fråga din elektriker hur de skickar sina fakturor.

Hur mycket får en faktura avvika från en offert?

Är en offert avtalad som fast pris ska fakturan inte avvika från offerten. Är offerten å andra sidan avtalad som ungefärlig prisuppgift får elektrikern enligt Konsumentlagen göra tillägg på upptill 15% på slutfakturan.

Fler frågor? Kolla in vår fullständiga FAQ!