Elektriker timpris - vad kostar elektriker?

550 kr/tim efter ROT

Högt timpris: 600 kr i timmen efter ROT

Genomsnittspris: 500-550 kr i timmen efter ROT

Dones timpris: 550 kr i timmen efter ROT

Lågt timpris: 450 kr timmen efter ROT

Hos Done betalar du alltid 550 kr i timmen efter rot när du anlitar elektriker, oavsett var du bor och vad du vill ha hjälp med.

Vad säger kunder om Done?

Juni 2022
Anna

Riktigt proffsigt och inte en kabel dragen på utsidan huset 👍

Juni 2022
Katia

Hantverkare med bra erfarenhet, kommunicerar bra och även om de behövde omboka första avtalade tiden, tog de kontakt och föreslog ny.

Juni 2022
James

Great work guys! Thanks!

Juni 2022
Anna

Från första stunden blev vi mycket väl bemötta. Vi gick igenom våra renoveringsbehov och fick bra tips från Fadi och Jack.

Juni 2022
Beata

Snabb respons, trevlig och snabbt arbetat. Gav även bra tips för eget fix!

Juni 2022
Anandhakumar

Anas and his team have gone above and beyond to deliver on the vision we had set out to achieve.

Juni 2022
Thomas

Punktlig, snabb, och noggrann. Trevlig därtill.

Juni 2022
Jonas

Inget krångel och trevlig att ha att göra med!

Juni 2022
Abbas

Utmärkt kundbemötande!

Juni 2022
Anna

Riktigt proffsigt och inte en kabel dragen på utsidan huset 👍

Juni 2022
Katia

Hantverkare med bra erfarenhet, kommunicerar bra och även om de behövde omboka första avtalade tiden, tog de kontakt och föreslog ny.

Juni 2022
Anna

Från första stunden blev vi mycket väl bemötta. Vi gick igenom våra renoveringsbehov och fick bra tips från Fadi och Jack.

Juni 2022
James

Great work guys! Thanks!

Juni 2022
Beata

Snabb respons, trevlig och snabbt arbetat. Gav även bra tips för eget fix!

Juni 2022
Anandhakumar

Anas and his team have gone above and beyond to deliver on the vision we had set out to achieve.

Juni 2022
Abbas

Utmärkt kundbemötande!

Juni 2022
Jonas

Inget krångel och trevlig att ha att göra med!

Vad kostar det att anlita en elektriker?

Vad det kostar att anlita en elektriker för en elinstallation beror av flertalet faktorer. En offert består generellt av tre poster, arbetskostnad, materialkostnad och framkörningsavgift eller resekostnad. Beroende på typ av installation och var du bor, påverkar de olika posterna olika mycket. Vissa elinstallationer kräver mycket eller dyrare material, vilket kan göra materialkostnaden till en starkt påverkande faktor när det kommer till slutpriset. Vid andra installationer är det istället tidsåtgången som blir den kostsamma posten i offerten. Exempelvis kan kostnaden för att installera en dimmer alltså variera beroende på bland annat vilken typ av dimmer du vill ha installerad.

Vad kostar en elektriker i timmen?

En elektriker auktoriserad av Elsäkerhetsverket kostar generellt någonstans mellan 450-600 kr i timmen, inklusive moms och efter rotavdrag. 450 kr i timmen kan ses som lågt timpris, medan 600 kr och över (de finns de som tar upp till 8-900 kr i timmen efter rot), kan ses som högt timpris. 

Vad som påverkar elektrikerns timpris, beror ofta av vad som bakas in i timpenningen. De som ligger högt i timpris tar ofta inte en framkörningsavgift (som du kan läsa mer om längre ner) utan ser istället den högre timkostnaden som ett sätt att väga upp för det. 

Timkostnaden varierar såklart även mellan olika städer och regioner i landet. En elektriker i Stockholm är i regel dyrare i timmen än elektriker i mindre städer.

Hos Done har vi satt ett fast timpris på 550 kr i timmen efter rotavdrag, som alla våra anslutna elektriker skriver offerter utifrån. På så sätt kan vi garantera ett marknadsmässigt pris, oavsett om du vill anlita en elektriker i Göteborg, i Umeå eller i någon av våra andra aktiva regioner.

Be om offert

Timpris för elektriker

Alla prisexempel är ink. moms & ROT.

Genomsnittspris

500kr/timmen

Dones timpris elektriker

550kr/timmen

Högt timpris elektriker

600kr/timmen

Lågt timpris elektriker

450kr/timmen

Done tipsar!

Renoveringsinspiration, guider & tips!

Arbetskostnad när du anlitar elektriker

Arbetskostnaden utgör den del av kostnaden för en elinstallation som ska täcka den tid arbetet tar.

Välja fast pris eller timpris när du anlitar elektriker?

Arbetskostnad kan specificeras som fast pris eller som timpris. När du får en arbetskostnad specificerad som fast pris anges en totalsumma för hela arbetet. När arbetskostnaden istället anges som timpris finns istället elektrikerns timpris och antal timmar arbetet förväntas ta specificerat.

Det är vanligt att elektriker anger en klumpsumma när du och elektrikern kommit överens om ett fast pris, medan timpris främst specificeras när du och elektrikern kommit överens om löpande räkning. Dvs. att du betalar för så många timmar som elektrikern är på plats.

Vilket alternativ som är allra bäst för dig, är svårt att säga. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen och det handlar för dig om att väga vilka för- och nackdelar med de olika alternativen som väger tyngst för dig.

För- & nackdelar med fast pris när du anlitar elektriker

  • Du vet i förväg vad elinstallationen kommer att kosta
  • Du behöver inte kontrollräkna antal arbetstimmar
  • Slutpriset blir ofta högre än vid löpande räkning då elektrikern behöver ta höjd för oförutsedda komplikationer

För- & nackdelar med timpris när du anlitar elektriker

  • Du betalar endast för det arbete som utförts
  • Det är enklare att göra förändringar under projektets gång
  • Du vet inte i förväg vad slutpriset kommer att bli

Materialkostnaden kan spela stor roll vid elinstallation

Materialkostnadens roll vid en elinstallation beror mycket på vilken typ av elinstallation det rör sig om. Vissa elinstallationer kräver nästintill inget material, förutom det vägguttag eller den elprodukt som ska installeras. Andra elarbeten kräver mycket mer material, och i vissa fall dyrt material, som kan komma att göra materialkostnaden till den största posten på slutfakturan.

Varför tar elektrikern framkörningsavgift?

Framkörningsavgift är något de allra flesta hantverkare fakturerar, inte bara elektriker. Hur upplägget för framkörningsavgift ser ut kan dock variera. Vissa kör en fast summa för servicebil, andra en milersättning för resvägen till din arbetsplats, en del kör en kombination av de båda. En del kör istället en förhöjd första arbetstimme.

Vilket som är mest rättvist finns det vilda diskussioner om, och svaret skiljer sig ofta om du frågar en kund eller en elektriker. 

Det framkörningsavgiften, eller resekostnaden som den ibland specificeras som, är till för är att täcka upp för avgifter relaterade till servicebil, resväg och parkering.

Be om offert

FAQ - Elektriker pris

Är det första gången du ska anlita elektriker, ja eller andra eller tredje gången också för den delen, så är det vanligt att det dyker upp en hel del frågor - framförallt kring prissättning och kostnad för olika delar i ett projekt. Vi har samlat de vanligaste frågorna kring kostnad för elektriker som vi och våra elfirmor ofta stöter på.

Kan jag lägga till mer arbete efter att jag godkänt en offert?

Det brukar inte vara några problem. Elektrikern sammanställer då ytterligare en offert för tilläggsarbetet som du får godkänna.

Hur betalar jag elektrikern?

Efter slutfört arbete sammanställer elektrikern en faktura till dig, den skickas vanligtvis via mail men kan även komma på posten. Fråga din elektriker hur de skickar sina fakturor.

Hur mycket får en faktura avvika från en offert?

Är en offert avtalad som fast pris ska fakturan inte avvika från offerten. Är offerten å andra sidan avtalad som ungefärlig prisuppgift får elektrikern enligt Konsumentlagen göra tillägg på upptill 15% på slutfakturan.

Fler frågor? Kolla in vår fullständiga FAQ!