Guide: Allt om ROT och RUT 2022

Done hjalper dig installera ny dimmer

Installera ny dimmer

1500-2500 kr efter ROT
Boka
Done tjänster innefattar bl.a att montera takdusch eller duschset - fast pris!

Montera dusch

1 755 kr efter ROT
Boka
Done hjälper dig installera vägguttag

Installera vägguttag

1500-2500 kr efter ROT
Boka
rotavdrag hantverkstjänster 2021
Foto: Metromode.se

Rotavdrag och rutavdrag är en form av skattesubvention som du som privatperson kan använda när du anlitar en hantverkare, byggfirma eller ett företag som utför hushållsnära tjänster. I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta om rot och rut. Vi tittar på hur avdragen fungerar i praktiken, när du har rätt till rot och rut, hur du räknar ut avdragen samt hur du enkelt håller koll på ditt rot och rut-saldo.

Inför 2021 beslutade regeringen om ett par uppdateringar vad gäller både rotavdrag och rutavdrag. Självklart tar vi oss även en närmre titt på vad dessa uppdateringar innebär och hur de påverkar dig!

Vid årskiftet nollställs ditt rot och rut-saldo. Vill du under årets gång kolla hur mycket du har kvar att använda av ditt rotavdrag och rutavdrag 2022 kan du i Done-appen enkelt kolla ditt rot och rut-saldo genom att verifiera dig med BankID 🛠🙌🏼

Hämta mitt ROT-saldo

Vad är rotavdrag?

ROT är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Rotavdraget är en form av skatteavdrag, eller skattesubvention, som du kan använda när du anlitar hantverkare för vissa typer av projekt i ditt hem.

Precis som förkortningen hintar om, gäller rotavdraget för hantverksarbeten som gäller renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av befintliga bostäder. Du har alltså inte möjlighet att använda rotavdrag vid bygge av ny bostad.

Exempel på arbeten som du kan använda rotavdraget på är renovering av kök, dörrar, golv, fönster och tak. Rotavdraget gäller också för byggnadsprojekt som balkong, platsbyggda bokhyllor och garderober, elinstallationer som vägguttag, strömbrytare och spotlights, målning och tapetsering samt vvs-arbeten som byte av dusch, toalett, blandare och tvättställ.

Exempel på arbeten som däremot inte täcks av rotavdraget är ‍putsa fönster, montering av fristående möbler, sätta ihop nyproducerad lägenhet, projekt i gemensamma utrymmen som trapphus eller innergård samt reperation av vitvaror.

Om du exempelvis anlitar en rörmokare i Stockholm för att reparera en tvättmaskin kan du alltså inte utnyttja rotavdraget. Anlitar du däremot en rörmokare för att byta blandare eller installera ny toalettstol kan du utnyttja rotavdraget. Det handlar alltså inte om typ av yrkesperson du anlitar, utan för vilket typ av arbete du tar hjälp.

Det finns också krav som du måste uppfylla för att ha rätt till rotavdrag.

Villkor för rotavdrag:

  • Du måste vara bosatt i Sverige alternativt betala skatt i Sverige på minst 90% av din sammanlagda inkomst.
  • Du måste vara myndig vid beskattningsårets slut.
  • Du måste äga bostaden där arbetet ska genomföras under den tidsperiod det utförs.
  • För att skattereduktionen ska ingå i din skattedeklaration nästkommande år behöver betalningen av arbetet ske innan årsskiftet.
golvslipning rotavdrag
Golvslipning ingår i ROT-avdraget. Foto: sjw-architects.com

Hur mycket är rotavdraget 2022?

När du anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad i en bostad du äger, har du rätt att använda dig av rotavdraget. Rotavdraget ger dig rätt till avdrag på 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kr. Rotavdraget gäller per person och år. Det innebär att två personer som tillsammans äger en bostad kan slå ihop sina rotavdrag och således dra av upp till 100 000 kr av arbetskostnaden för ett större renoveringsprojekt. 

Varje år nollställs ditt ROT-saldo, vilket innebär att du 2022 på nytt har 50 000 kr i rotavdrag att använda dig av.

Grön Teknik-avdrag

Nytt för 2021 är att en ny form av skatteavdrag introduceras. Det nya avdraget benämns ofta som det gröna rotavdraget. Syftet med det gröna rotavdraget är att regeringen vill främja grön teknik och klimatpositiva installationer. Skattereduktionen för installation av grön teknik varierar beroende av vilken typ av installation du genomför. Ska du exempelvis installera solceller, får du dra av 15% av både material- och arbetskostnaden upp till 50 000 kr per person och år. Skattereduktionen vid installation av solceller gäller alltså både material- och arbetskostnad, till skillnad från rotavdraget som endast täcker arbetskostnad.
Vid lagring av egenproducerad el eller installation av laddstolpe till elbild, får du dra bort 50%. Likt rotavdraget är maxbeloppet för den gröna skatterduktionen 50 000 kr per person och år, oavsett typ av installation. 

Viktigt att veta är att du inte får kombinera rotavdraget och skattereduktionen för grön teknik vid en och samma installation. Men det finns ingenting som hindrar dig från att ta vara på båda skatteavdragen vid olika projekt under samma år.

Mer om den nya skattereduktionen för gröna installationer hittar du i vår artikel Grönt Rotavdrag 2022.

Räkna ut rotavdrag

Rotavdraget täcker som nämnt 30% av arbetskostnaden upp till 50 000 kr, alt. 100 000 kr om ni är två som äger bostaden. På den offert du får från hantverkaren inför ett arbete finns arbetskostnad, materialkostnad och resekostnad specificerad. För att räkna ut rotavdraget räknar du alltså ut vad 30% av arbetskostnaden är. Det svar du får, är den summa du kan dra av i rotavdrag, dock alltid maximalt 50 000 kr.

Räkneexempel rotavdrag: 

På din offert finns följande specificerat:

Arbetskostnad: 5 000 kr

Materialkostnad: 1000 kr

Resekostnad: 400 kr

Den del som rotavdraget räknas på är arbetskostnaden, dvs. 5000 kr.

5000 kr x 0,3 = 1 500 kr. 

Rotavdraget i detta fall är alltså 1 500 kr. Det betyder att personen kan dra av 1 500 kr.

Totalt: 6 400 kr

ROT: - 1 500 kr

Att betala: 4 900 kr

Hur använder man rotavdraget?

Självklart administrerar alla hantverksbolag anslutna till Done rotavdraget åt dig. Det innebär att du om du exempelvis anlitar en elektriker i Stockholm för hjälp med att byta ut eluttagen i din lägenhet, så ställs fakturan ut med rotavdraget borträknat. Däremot är ansvaret ditt att säkerställa att du är berättigad rotavdrag samt att du har tillräckligt mycket kvar på ditt rotsaldo för att täcka det projekt du planerar att genomföra. Om du inte har rätt till rot, eller har slut på rotsaldot för året, måste du alltså informera hantverkaren om detta och betala fullt belopp för arbetet. Alternativet är att avvakta med projektet till kommande år då rotavdraget nollställs.

I Done-appen kan du med hjälp av rot- och rutkalkylatorn snabbt se ditt saldo för året. Du verifierar dig med BankID och appen hämtar ditt saldo från Skatteverket.

Ladda ner Done här

När gäller rotavdraget?

Nedan har vi satt ihop en lista över olika boendeformer tillsammans med svar på frågan om rotavdrag gäller för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad i dessa situationer.

Villa, småhus, garage och fritidshus

Som ägare av villa eller fritidshus har du rätt till rotavdrag för arbeten som utförs i din bostad, så länge du själv är bosatt i bostaden. För småhus (ex. radhus, kedjehus, etc.) gäller rotavdraget om bostaden har ett taxeringsvärde.

Bostadsrätt och ägarlägenhet

Arbeten i bostadsrätt eller ägarlägenhet som helt eller delvis ägs av dig ger rätt till avdrag, om du (eller dina föräldrar) är bosatt i lägenheten.

Ägare av föräldrars bostad

Du som äger en bostad där dina föräldrar är bosatta har rätt att utnyttja rotavdraget vid arbeten som utförs i bostaden.

Ägare av barns bostad

Du som äger en bostad där dina barn, men inte du själv, är bosatta har inte rätt att utnyttja rotavdraget vid arbeten i bostaden.

Uthyrd bostad

Du som hyr ut din bostad kan inte utnyttja rotavdraget för arbeten som utförs under uthyrningstiden.

Du kan läsa mer om rotavdraget på Skatteverkets hemsida här.

rotavdrag 2021
Foto: elledecoration.se

Hur fungerar rutavdraget?

RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt. Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du anlitar barnvakt, anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation, underhåll eller reparation av fiber. 

För att du ska kunna använda dig av rutavdraget behöver arbetet uppfylla olika kriterier, beroende av typ av av tjänst. Exempel på tillfällen då rutavdrag inte ges är vid anlitande av barnvakt för barn som passerat årskurs sju, betala flyttbil och reparation av tv-apparat som endast tar emot tv-signaler. Här hittar du en fullständig lista över rutarbeten.

Nytt för rutavdrag 2022

Även rutavdraget uppdaterades 2021. Taket för rutavdraget, som tidigare låg på 50 000 kr precis som rotavdraget och den nya skattereduktionen för grön teknik, höjdes till 75 000 kr per person och år. 

Dessutom täcks nu fler tjänster av rutavdraget än tidigare. De nya tjänsterna du kan använda rutavdraget på är tvätt vid tvättinrättning (ej kemtvätt), montering av möbler och möblering (ej inredningstjänster) samt transport av möbler från hem till second hand-butik. Rutavdraget täcker nu även vad som kallas för enklare tillsyn av bostad eller fritidshus, vilket ex. kan handla om att vattna blommor, ta hand om post, vädra samt kontrollera lampor och annan elektronik. 

Räkna ut rutavdrag

Rot och rut har många likheter, men det finns också en hel del skillnader mellan skattereduktionerna som du bör ha koll på. Precis som rotavdraget, nollställs rutavdraget varje år. Du kan alltså använda upp till 75 000 kr per år och person. Rutavdraget täcker 50% av arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra hushållsnära tjänster i ditt hem. För att använda rut behöver du antingen äga eller hyra bostaden där arbetet utförs, till skillnad mot rot som endast är giltigt då du äger bostaden där arbetet ska ske.

Räkneexempel rutavdrag: 

På din offert finns följande specificerat:

Arbetskostnad: 2 000 kr

Materialkostnad: 500 kr

Resekostnad: 400 kr

Den del som rutavdraget räknas på är arbetskostnaden, dvs. 2000 kr.

2000 kr x 0,5 = 1 000 kr. 

Rutavdraget i detta fall är alltså 1 000 kr. Det betyder att personen kan dra av 1 000 kr.

Totalt: 2 900 kr

RUT: - 1 000 kr

Att betala: 1 900 kr

Vem får utföra rot- och rutarbeten?‍

Du får inte rot- eller rutavdrag för arbete som du utför åt dig själv eller som en släkting utför åt dig. Med andra ord du får inte anlita din egen enskilda firma för att utföra arbeten i din egen bostad. Dessutom ska den du anlitar ha F-skatt eller A-skatt.

Frågor och svar om ROT och RUT

  1. Hur påverkar min inkomst min rätt till rotavdrag och rutavdrag

Din inkomst påverkar din rätt till rot- och rutavdrag på så sätt att du inte får dra av mer i varken rot eller rut än vad du betalar in i skatt per år. Betalar du en lägre summa skatt än 50 000 kr, blir ditt maximala rotavdrag alltså lägre.

  1. Gäller rot och rut i hyresrätt?

Nej. För att utnyttja rotavdraget behöver du äga samt vara bosatt i bostaden under tiden då arbetet utförs. Rutavdraget kan dock användas i hyresrätt. 

  1. Får jag använda rotavdrag för att renovera nyköpt bostad innan inflytt?

Ja. Du får använda rotavdraget för renovering inför inflyttning i nyköpt bostad, så länge du direkt efter avslutad renovering flyttar in i bostaden.

  1. Hur vet jag hur mycket jag har kvar att använda i rot och rutavdrag för året?

Information om dina skattereduktioner finns att hitta i din skatteuträkning hos Skatteverket. Ett enklare sätt att snabbt få tag på ditt rot- och rutsaldo är att använda dig av kalkylatorn i Done-appen. Du verifierar dig med BankID och appen hämtar snabbt din data åt dig och ger dig en tydlig uträkning. Dessutom ser du din rot- och rut historik.

Hämta mitt ROT-saldo
Nedladdningsknapp  AppStore Done bloggNedladdningsknapp GooglePlayStore Done blogg
Liknande inlägg
Visa alla inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Ladda ner Done app AppStore nuLadda ner Done app GooglePlay Store nu