/
Elektriker
/

Grön Teknik-avdrag 2023 - skatteavdrag för klimatpositiva installationer

2021 introducerades en ny skattesubvention. Det nya skatteavdraget, som ofta benämns det gröna rotavdraget eller skatteavdrag för gröna installationer, syftar till att främja klimatpositiva installationer och grön teknik. I den här artikeln reder vi ut vad förslaget om grönt rotavdrag innebär för dig som privatperson och vid vilka installationer du kan använda dig av skatteavdraget. 

Vad innebär Gröna Teknik-avdraget?

När riksdagen röstade om budgeten för 2021, stod det klart att ett nytt skatteavdrag skulle introduceras . Det nya skatteavdraget kallas för det gröna avdraget eller skatteavdrag för gröna installationer, då det i mångt och mycket påminner om det rotavdrag som sedan tidigare finns för hantverkstjänster. Det gröna rotavdraget syftar till att uppmuntra till installationer av så kallad grön teknik och ger dig möjlighet att göra avdrag vid installation av ex. solceller och laddstolpe till elbil.

Det nya skatteavdraget ersätter det tidigare investeringsstödet. Storleken på skatteavdraget varierar mellan de olika installationerna. Till skillnad från rot- och rutavdraget, dras skatteavdraget för grön teknik av från både arbets- och materialkostnader.

Vilka installationer omfattar Grön Teknik-avdraget?

Det nya skatteavdraget för installation av grön teknik omfattar just det - klimatpositiva installationer. Nedan listar vi de installationer som omfattas av den nya skattesubeventionen:

🌱installation av solceller

🌱installation av laddbox till elbil

🌱lagring av egenproducerad energi (ex. i form av power wall eller batteri)

De flesta av de klimatpositiva installationerna som omfattas av det gröna skatteavdraget utförs av elektriker. För våra elektriker i Stockholm har till exempel installation av laddstolpe hos såväl privatpersoner, som på kontorsparkeringar och i BRFers parkeringshus kommit att bli en allt vanligar tjänst. Dessutom tycker många elinstallatörer att klimatpositiva installationer är extra roliga att jobba med!

Solceler Grönt ROT avdrag
Foto: ellevio.se


Boka kostnadsfritt videosamtal

Skatteavdrag solceller 2023

I Sverige har du sedan 2009 kunnat ta del av ett investeringsstöd när du installerar solceller. Investeringsstödet täckte 20% av installationskostnaden av solceller och var något du behövde ansöka om i efterhand, efter att installation genomförts och fakturan betalats. Investeringsstödet har till viss del ökat intresset för att installera solceller. Men långa kötider, en byråkratisk process och risken att pengarna i budgeten inte räcker till för alla som ansöker om investeringsstödet har gjort att en del väljer att avstå.

Den nya gröna avdraget syftar till att göra det enklare att ta del av skattesubventionen för solceller och på så sätt uppmuntra till att genomföra klimatpositiva installationer. 

Skatteavdraget för installation av solceller täcker 20% av arbets- och materialkostnader för installationen och dras, precis som rot och rut, av direkt från fakturan. Du slipper alltså ansöka om utbetalning av investeringsstöd. Tidigare var skatteavdraget på 15% men ändrades till 20% från och med 1 januari 2023.

Skatteavdrag vid installation av laddstolpe

En ytterligare grön installation som omfattas av det nya avdraget är installation av laddningspunkter till elfordon, exempelvis laddningsstolpe till elbil på uppfarten hemma. Även vid installation av laddningspunkter har du möjlighet att göra avdrag på både arbets- och materialkostnaden. För installationer av laddningspunkter uppgår skatteavdraget till hela 50% av arbets- och materialkostnaden.

Boka installation av laddstolpe
Installation av laddstolpe till elbil
Foto: andersen-ev.com

Installation av lagring av egenproducerad el

Den tredje installationen som täcks av det nya skatteavdraget är installation av lagring av egenproducerad el. Likt för ovan installationer, omfattar skattereduktionen även här både arbets- och materialkostnad. Precis som vid installation av laddstolpe, kan du dra av 50% av installationskostnaden för lagring av egenproducerad el.

Hur fungerar det gröna avdraget?

Skatteavdraget för gröna installationer fungerar på liknande sätt som rut- och rotavdraget. Likt rotavdraget uppgår det gröna rotavdraget till 50 000 kr per person och år. Det som däremot skiljer det nya avdraget från rotavdraget är att den procent du kan dra av från arbetskostnaden varierar beroende på vilken installation det rör sig om, och att du kan göra avdrag även på materialkostnaden. Vid installation av solceller kan du exempelvis dra 15% av installationskostnaden. När det gäller lagring av egenproducerad el och laddningspunkter till elfordon, kan du istället dra av hela 50% av installationskostnaden. 

Vid en installation där du använder dig av den nya skattereduktionen kan du inte använda dig av rotavdraget. Däremot kan du för en installation använda rotavdraget och för en annan, grön, installation använda den nya skattereduktionen under samma år.

Vilka klimatsmarta installationer planerar du inför 2023? Du vet väl att vi på Done har elektriker som gärna hjälper dig med exempelvis installation av laddbox för elbil? Boka ett kostnadsfritt videosamtal för offert!

Boka videosamtal
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play
Liknande inlägg
Visa alla inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play