Alla tjänster
/
Elektriker
/

Ordlista för el - vad är elektrisk ström, spänning, volt och effekt

Är det dags att boka en elektriker för första gången, men du känner dig osäker på alla facktermer? Eller kanske är du helt enkelt nyfiken på hur elektricitet fungerar? Perfekt, du är på rätt plats!

I denna guide tar vi dig genom grunderna i elektricitet, från vad ström faktiskt är, till de instrument elektriker använder för att hålla våra hem lysande!

Behöver du anlita en elektriker? Se hit! Hos Done kan du få snabb hjälp i hela Sverige - Boka nu!

Läs vidare och få svar på:

 1. Vad är elektrisk ström?
 2. Vilka enheter man använder för mätning av ström
 3. Vad innebär spänning och volt
 4. Vad är brytare och vilka olika typer finns det?
 5. Vad menas med kretsar?
 6. Hur mäter man effekt?
 7. Hertz (Hz) - vad är frekvens och vilken har vi i Sverige?
 8. Vad innebär elektrisk resistans?
 9. Vad är det för skillnad mellan växelström och likström?
 10. Kopplingsdosor - hur används de för säkra anslutningar?
 11. Elektrisk isolering - hur skyddar isolering? 

Ström

Vad menar vi egentligen när vi pratar om ström? Låt oss reda ut det! Inom elektricitet avser ström flödet av elektriska laddningar – ofta elektroner – genom en ledare, som en kabel. Det är detta flöde som håller våra elektriska apparater igång och våra hem upplysta. Strömflödet styrs av två huvudfaktorer: spänning, som driver på elektronerna, och resistans, som motverkar deras rörelse. Att förstå ström är avgörande för att kunna använda och hantera alla slags elektriska system på ett säkert sätt.

I vilken enhet mäts ström?

Ström mäts i ampere, ofta förkortat till "A". Ampere är den internationella enheten för att mäta elektrisk strömstyrka, vilket konkret innebär mängden elektriska laddningar som passerar en punkt i en elektrisk krets varje sekund. För att sätta det i perspektiv, en ampere är lika med flödet av en coulomb (enhet för elektrisk laddning) genom kretsen per sekund.

I våra hem spelar kunskap om strömförbrukning en stor roll, särskilt när det gäller att dimensionera säkerhetssystem såsom säkringar och jordfelsbrytare. I de flesta svenska hushåll är säkringarna dimensionerade för att hantera upp till 16 eller 20 ampere. Denna nivå är utformad för att vara tillräcklig för att hantera normal belastning och samtidigt ge ett säkerhetsmarginal för att skydda mot risker såsom överbelastning, vilket kan leda till elbränder eller skador på elektronik.

Beroende på vilka apparater som är igång kan den faktiska strömförbrukningen variera kraftigt. Medan mindre apparater som lampor eller handhållna köksmaskiner drar mycket lite ström, kan fordonsladdare och större hushållsmaskiner som tvättmaskiner och torktumlare dra betydligt mer. Att vara medveten om kapaciteten på huvudsäkringen och att undvika att överbelasta kretsarna är avgörande för att förebygga elektriska problem. Genom att förstå och övervaka hur mycket ström dina apparater använder kan du säkra ditt hem och planera din energianvändning effektivare.

Foto: moredesign.es

Spänning och volt

Spänning är en av de mest grundläggande aspekterna av elektricitet och fungerar som den drivande kraften i alla elektriska system. Den beskriver den elektriska potentialen eller "trycket" mellan två punkter i en krets och mäts i volt (V). Tänk dig spänning som vattentrycket i ett rörsystem; ju högre spänning, desto större kraft driver elektronerna genom ledarna.

Denna kraft är vad som får elektrisk ström att flöda och är centralt för att förstå och hantera alla elektriska apparater och system säkert och effektivt. I ett vanligt vägguttag är spänningen 230 volt, vilket är tillräckligt för att effektivt driva allt från lampor och datorer till stora apparater som tvättmaskiner. Det finns dock så kallade trefasuttag med spänning ända upp till 480 volt, lämpligt till att driva fordonsladdare.

Att ha kännedom om spänningen i ditt hem är avgörande, eftersom det inte bara hjälper dig att använda dina elektriska apparater korrekt utan också skyddar dem från potentiella skador orsakade av felaktig hantering. Genom att förstå hur spänning fungerar kan du göra mer medvetna val när det gäller energianvändning och säkerhet i ditt hushåll.

Enfas och trefas 

Har du någonsin funderat över varför vissa apparater i ditt hem verkar kräva mer kraft än vad dina vanliga vägguttag kan leverera? Låt oss utforska skillnaderna mellan enfassystem och trefassystem, och hur dessa påverkar prestandan för olika apparater.

Enfas Strömförsörjning
Enfas är den vanligaste typen av strömförsörjning i de flesta hem och används för att driva allt från belysning till mindre hushållsapparater. Det är vanligtvis tillräckligt för att täcka de grundläggande behoven i ett hem, men för apparater som kräver mer effekt kan enfas vara otillräckligt. Med en huvudsäkring på 20 A får du som mest ut 230 V x 20 A = 4,6 kW effekt från en fas. Om du till exempel upplever att din spis inte ger den effekt du förväntar dig, kan det vara en indikation på att den är begränsad av enfassystemets kapacitet.

Trefas Strömförsörjning
För mer kraftkrävande apparater är trefas strömförsörjning ofta lösningen. Med en trefaskontakt har man tre faser som alla levererar 230V, då med en sammanlagd effekt på 3 x 230 V x 20 A = 13,8 kW. Därför används trefas ofta av extra effektkrävande apparater som spisar och fordonsladdare.

Vad gör brytare så viktiga för ditt elektriska system? 

Är du nyfiken på vad som håller ditt hem säkert och dina elektriska system effektiva? Det är brytarna som är nyckelkomponenter i varje elsystem och de spelar en avgörande roll för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Men vad exakt är brytare och varför är de så viktiga? Häng med när vi utforskar de olika typerna av brytare som skyddar dina elektriska installationer.

 1. Dvärgbrytare (även känd som säkringar)
  Dessa små men kraftfulla enheter är avgörande för att skydda din elektriska krets mot överbelastning och kortslutning. Genom att automatiskt bryta strömmen när den blir för hög, förhindrar dvärgbrytare skador på dina apparater och brand i ditt hem.
 2. Jordfelsbrytare
  Medan dvärgbrytare skyddar den elektriska utrustningen, skyddar jordfelsbrytare oss människor. Jordfelsbrytare känner av om ström går åt fel håll, till exempel om din bänkskiva i köken eller kran i badrummet blir strömförande och slår då av strömmen. Det är viktigt att kontrollera och “motionera” sin jordfelsbrytare så att man vet att den fortfarande skyddar. Jordfelsbrytare har ofta en test-knapp som ska slå av strömmen när man trycker in den. Ett enkelt sätt att komma ihåg är att trycka på test-knappen varje gång man ställer om till sommartid eller vintertid. 
 3. Personskyddsautomat (PSA)
  En PSA kombinerar funktionerna hos både en dvärgbrytare och en jordfelsbrytare i en enhet, vilket erbjuder dubbel skydd mot både överbelastning och jordfel. Det är en idealisk lösning för att maximera säkerheten i ditt hem, speciellt när det gäller dyrare eller känsligare elektronisk utrustning.

Vad är en kapsling?

Om du behöver installera mer utrustning i din elcentral men har slut på plats, eller om du har gamla porslinssäkringar och ska installera nyare utrustning, kan man utöka sin central med en kapsling.

En kapsling ger plats att montera fler brytare och säkringar, till exempel när du ska installera en elbilsladdare, som kräver en egen säkring och jordfelsbrytare.

Watt och elektrisk effekt

Watt, förkortat "W", är den enhet som används för att mäta hur mycket elektrisk effekt en apparat förbrukar eller producerar. När vi pratar om watt talar vi om hastigheten vid vilken elektrisk energi används eller genereras. Ett enkelt sätt att förstå detta är genom relationen mellan spänning och ström, där effekt (i watt) är produkten av spänning (i volt) och ström (i ampere).

I praktiken innebär detta att om du har en apparat i ditt hem som drar 16 ampere ström från ett vanligt 230 volts uttag, använder den en effekt på 230V multiplicerat med 16A, vilket ger 3 680 watt, eller omkring 3,68 kilowatt. Denna kunskap är viktig för att förstå hur mycket energi som dina hushållsapparater faktiskt använder, vilket kan hjälpa dig att hantera din energiförbrukning mer effektivt.

Hertz

Hertz, ofta förkortat som "Hz", är den enhet som används för att mäta frekvens inom olika områden, inte minst inom elektricitet. Frekvens i detta sammanhang refererar till antalet fullständiga cykler som en vågform eller en elektrisk ström genomför per sekund. Om en elektrisk ström till exempel genomgår hundra sådana cykler per sekund, säger vi att dess frekvens är 100 Hz.

Denna mätning är central när man beskriver växelström och även när man talar om signaler inom radioteknik. För elektriker och ingenjörer är förståelsen av hertz avgörande för att kunna analysera och optimera funktionen i elektriska system och apparater. Att känna till frekvensen hjälper till att säkerställa att all utrustning fungerar korrekt och i harmoni med andra elektriska komponenter, vilket minskar risken för störningar och ökar systemets övergripande effektivitet.

Foto: alvhem.com

Elektrisk resistans

Resistans är en grundläggande egenskap inom elektricitet som beskriver ett materials förmåga att motstå flödet av elektrisk ström. Denna egenskap mäts i enheten ohm (Ω), och dess värde har stor betydelse för hur effektivt elektricitet kan transporteras genom olika material.

Material med hög resistans begränsar strömmens flöde, vilket kan vara användbart i vissa applikationer där man vill kontrollera mängden ström som passerar. Å andra sidan tillåter material med låg resistans att strömmen passerar mer fritt, vilket är idealiskt för effektiv energiöverföring. Till exempel är koppartråd, som är vanligt i elektriska kablar, känt för sin låga resistans, vilket gör det till ett utmärkt val för att minimera energiförluster.

Växelström och likström

Växelström (AC) och likström (DC) är två fundamentalt olika typer av elektrisk ström som spelar centrala roller i hur vi använder elektricitet idag. Växelström är den form av ström som vanligtvis levereras till våra hem och arbetsplatser via elnätet. En av dess huvudfunktioner är att strömriktningen och spänningens storlek ändras periodiskt, vilket gör det möjligt att effektivt överföra ström över långa avstånd.

Likström, å andra sidan, erbjuder en konstant strömriktning och spänning, vilket gör den idealisk för användning i batteridrivna enheter och elektronik. Denna egenskap är avgörande för allt från mobiltelefoner till bilar, där stabil och pålitlig energi är nödvändig.

Att installera taklampa kan en elektriker hjälpa dig med.
Foto: flos.com

Kopplingsdosor

Kopplingsdosor är viktiga komponenter i elektriska installationer som används för att säkert ansluta och skydda ledningar.

De fungerar som samlingspunkter där ledningar från olika källor sammanförs och kopplas ihop. Dosorna skyddar ledningsanslutningarna mot yttre påverkan som fukt och mekanisk skada och bidrar till att upprätthålla säkerheten i elektriska system.

De är också avgörande för att organisera och hålla ledningarna på plats för att förenkla underhåll och eventuella framtida justeringar eller reparationer.

Elektrisk isolering

Elektrisk isolering är viktig för att se till att elektroniska system är säkra och effektiva. Isoleringen förhindrar oönskat strömflöde genom att skapa en barriär mellan strömledande delar och omgivningen.

Detta skyddar inte bara människor från elektriska stötar utan även utrustningen från skador som kan orsakas av kortslutningar. Material som plast, gummi och glas är vanliga isolatorer. Korrekt isolering är avgörande för att undvika elektriska faror och för att upprätthålla systemets funktion och livslängd.

Behöver du anlita en behörig elektriker för dina hemmaprojekt? Done har certifierade och ansvarsförsäkrade elektriker i hela Sverige för alla typer av elinstallationer. Med Done-appen får du snabb kontakt med en elinstallatör nära dig - Chatta, ring och skicka bilder på ditt projekt och boka tid med din elektriker när det passar dig! Du får även fri offert direkt i mobilen och tillgång till videosamtal vid större arbeten. 

Hur går det till? Kom igång genom att ladda ner Done-appen från AppStore eller GooglePlay och get it Done!

Vanliga frågor

Liknande inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play