Alla tjänster
/
Nyheter
/

Höjt rotavdrag 2024 - 50% mer för konsumenter att renovera för per år

Regeringen har presenterat flera åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn, enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Regeringen har beslutat att taket för rotavdrag ska höjas tillfälligt för att öka efterfrågan på rotarbeten. Utöver det erbjuds stimulansåtgärder till kommunerna för att främja omvandling av lokaler till bostäder samt utöka utbudet av mark för småhusbyggande. 

Varför höjs rotavdrag?

Rotavdraget höjs för att gynna sysselsättningen inom byggsektorn i en ekonomiskt utmanande period. Därmed sker en temporär ökning av taket för rotavdrag 2024. Åtgärden görs för att öka efterfrågan på rotarbeten, såsom reparation, underhåll, om- och tillbyggnad, detta i och med den förväntade minskningen av efterfrågan på andra bygg- och anläggningsprojekt. 

Vad innebär en höjning av rotavdraget? 

Förslaget innebär ett temporärt höjt rotavdrag från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024. Dessutom föreslås att separata tak införs för rot- och rutavdragen. Förslaget på höjning rotavdrag är planerat att träda i kraft 1 juli 2024 och kommer gälla för hela kommande året. Notera att under första halvåret 2024 kommer det fortfarande endast vara möjligt att använda 50 000 kronor i rotavdrag. 

Höjning rotavdrag, vad det innebär för dig: 

För att stödja byggsektorn i en ekonomiskt utmanande tid föreslår regeringen ett tillfälligt höjt rotavdrag under 2024. Syftet är att öka efterfrågan på rotarbeten (reparation, underhåll och om- och tillbyggnad) då efterfrågan på andra bygg- och anläggningsarbeten förväntas att minska. Taket föreslås öka från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024 med separata tak för rot- och rutavdrag. Förslaget träder i kraft 1 juli 2024.

Rotavdrag pensionär

Vad gäller angående rotavdrag för pensionärer? Du är berättigad rotavdrag som pensionär så länge du betalar skatt. Det är samma procentsats, 30% per person och år som gäller för rotavdrag pensionär.

Installera dusch ingår i ROT

Rot- och rutavdrag separeras 

Utöver en höjning rotavdrag sker också en separation mellan rotavdrag och rutavdrag. Det innebär att du inte längre tar från rotavdrag när du använder rutavdrag för tjänster såsom städhjälp, trädgårdsarbete eller barnpassning. 

Hur fungerar rotavdrag? 

Rotavdrag - reparation, ombyggnad, tillbyggnad: Rotavdrag är det skatteavdrag som ger privatpersoner möjlighet att dra av en del av kostnaden för reparation, ombyggnad eller tillbyggnad av sin bostad. Avdraget kan användas för arbetskostnader och inkluderar till exempel renovering av badrum, kök eller elarbeten.

Vi på Done hjälper dig med rotavdrag

Hos oss på Done ingår alltid administration av rotarbete i priset när du bokar en tjänst. Du kan också kolla ditt ROT och RUT saldo i Done-appen genom att verifiera dig med BankID. 

Höjning rotavdrag

Tidigare har rotavdrag gett dig rätt till ett avdrag på 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kronor. Men från och med 1 juli 2024 blir det ett höjt rotavdrag till max 75 000 kronor per person och år. 

Hur fungerar rutavdrag?

Rutavdrag - rengöring, underhåll, tvätt: Rutavdrag är det skatteavdrag som gör det möjligt för privatpersoner att dra av en del av kostnaden för tjänster som hushållsnära arbete, som städning, trädgårdsarbete och barnpassning. Avdraget avser de tjänster som utförs i eller i anslutning till den egna bostaden.

Vanliga frågor

Liknande inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play