Alla tjänster
/
Elektriker
/

Allt du behöver veta om elbesiktning

Du som äger en villa eller ett fritidshus är alltid ansvarig för elanläggningen som tillhör bostaden. Detsamma gäller oftast även för dig som äger en bostadsrätt eller ägarlägenhet. När du köper en ny bostad tar du alltså över och ansvarar för elanläggningen från den tidigare ägaren, men trots det glöms elen ofta bort vid hus- och lägenhetsköp.

elbesiktning bostadsrätt
Foto: The Gem Picker

"Dåligt underhållna elanläggningar eller rent av så mycket fusk att det är farligt att vistas i bostaden är väldigt vanligt. Att i efterhand reda ut vems felet är och vem som ska hållas ansvarig är svårt. Besikta därför alltid innan köp. ” säger Martin Adelros, auktoriserad elinstallatör på Elektrotjänst i Skåne.

Elsäkerhetsverket skriver att Räddningstjänsten varje år kallas till 1800 bränder relaterade till el. Till akuten kommer årligen 280 barn, varav 100 är mellan 0-2 år, med skador relaterade till elolyckor. Det tycker vi på Done är oacceptabelt. Säker el ska vara en självklarhet! Vi vill därför lyfta vikten av elbesiktningar, som hjälper dig säkerställa att elen i ditt hem är säker att använda för dig och din familj.

Att genomföra en besiktning är viktigt för att kunna garantera att en elektrisk installation är säker och fungerar som den ska. Här går vi igenom allt som du behöver veta om elbesiktning och hur mycket det kostar. Tänk på att det bara är en behörig elektriker som får göra besiktningen - men det är ditt ansvar att den blir genomförd!

“Tyvärr är inte elbesiktningar av privatbostäder tvingande eller ens rekommenderade av försäkringsbolag, mäklare, osv. Vi har haft många kunder som köpt en bostad där allt på ytan varit väldigt fint men tyvärr har det bara varit smink." säger Martin, elinstallatör på Elektrotjänst i Skåne.

Behöver du hjälp med en elbesiktning för din elanläggning eller att utföra nya elinstallationer? Ladda ner Done-appen för att komma i kontakt med en certifierad elektriker nära dig. I appen kan du kommunicera med din installatör och förklara situationen för din elektriker, som därefter skickar en offert till dig direkt via appen. Smidigare än så blir det inte!

Vad är en elbesiktning?

En elbesiktning hjälper dig säkerställa att elen i ditt hem är säker att använda för dig och din familj. En kvalificerad elinstallatör eller besiktningsingenjör utför en besiktning på din elanläggning där alla bostadens elinstallationer granskas för att säkerställa att de är korrekt installerade. 

Denna åtgärd minskar risken för elrelaterade skador och elbränder. Dessutom kan en elkontroll före köp eller försäljning av en fastighet hjälpa till att undvika eventuella framtida problem angående felaktiga elinstallationer.

Vem får göra en elbesiktning?

Endast elektriker får göra en elbesiktning. Den ska alltid utföras av en behörig elinstallatör eller rätt auktoriserad elinspektör. Det är viktigt att den som utför elbesiktningen har den kompetens och erfarenhet som krävs för att bedöma elsystemets säkerhet och funktion för att undvika fel i elanläggningen. 

En elbesiktning ska också alltid följa gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter, och är en viktig åtgärd för att säkerställa att ditt hem uppfyller de krav som ställs på elsäkerhet. 

Det är du som har ansvar för elen i det hus du äger. Behöver du hjälp med en elbesiktning i din bostad eller lägenhet? Done-appen redan idag, du kan känna dig säker med att alla våra elektriker är behöriga och auktoriserade av Elsäkerhetsverket.

Vad är en elanläggning?

Elanläggningen i din bostad inkluderar all fast installerad el. Vad är då fast installerad el? Alla vägguttag, strömbrytare, elledningar och självklart själva elcentralen i bostaden räknas som fast installerad el, och hör alltså till elanläggningen. 

Du som ägare av bostaden ansvarar för att elanläggningen är korrekt installerad, säker och används på rätt sätt. Du ansvarar också för att alla elprodukter som ansluts till elanläggningen är säkra och används korrekt. 

Att elanläggningen är säker innebär att den inte utgör någon risk för personer som kommer i kontakt med anläggningen. Det kan till exempel handla om när någon stoppar en stickkontakt i ett vägguttag eller startar spisen för att laga middag.

elbesiktning villa fritidshus
Foto: Bloglovin

Regler vid elinstallationer hemma

De regler som gäller vid elinstallationer hemma varierar beroende på vad det är som ska göras. Nivån av komplexitet skiljer sig mellan olika installationer och ställer därmed olika höga krav på den som ska genomföra installationen. Det finns lättare elinstallationer som du själv får utföra i ditt hem, men bara om du med säkerhet kan genomföra dem på rätt sätt och kontrollera dem korrekt. Andra installationer kräver alltid att du anlitar en registrerad elektriker

Det viktigaste att komma ihåg när det kommer till el är att felaktiga installationer kan ha allvarliga konsekvenser, du ska därför aldrig chansa med el. Även om du tror att du kan hantera en elinstallation på egen hand, kontrollera alltid att du faktiskt får göra jobbet själv. Det kan du enkelt göra med hjälp av Elsäkerhetsverkets tjänst Koppla Säkert.

Behöver du hjälp av en elektriker till en elinstallation i ditt hem? Du kan enkelt ladda ner Done-appen och bli matchad med en av våra elinstallatörer som alltid är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Vi har kvalitetskontrollerade elektriker i Stockholm, Malmö och Göteborg redo att hjälpa dig säkerställa att ditt elsystem är så säkert som det bör och kan vara!

Vem ansvarar för elen i en bostadsrätt, villa eller fritidshus?

Du som äger en bostadsrätt eller en ägarlägenhet är i de allra flesta fall ansvarig för elanläggningen i bostaden. Finns det elledningar i lägenheten som inte bara verkar i din lägenhet, utan även andra lägenheter i fastigheten, faller dessa under föreningens ansvar. Föreningen ansvarar också för elanläggningen i gemensamma ytor som trapphus, utomhus och förråd. 

I föreningens stadgar finns en tydlig ansvarsfördelning. Dubbelkolla alltid vad du bär ansvar för, och vad föreningen bär ansvar för i din bostadsrätt. Är du istället ägare av en ägarlägenhet, är det vanligast att du själv ansvarar för elanläggningen i bostaden. 

Likt för bostadsrätter finns en skillnad mellan den egna och den gemensamma egendomen. I en fastighet med ägarlägenheter är det i regel samfälligheten som äger ansvaret för elen i de gemensamma ytorna. I samfällighetens stadgar finns en tydlig ansvarsfördelning, precis som i en bostadsrättsförening.

För dig som äger en villa eller ett fritidshus faller ansvaret för elanläggningen till fullo på dig. När det kommer till villor och fritidshus finns inga gemensamma ytor. Ansvar för elanläggningen och anslutna elprodukter som lampor, spis, tvättmaskin, skarvsladdar, är alltså ditt ansvar - oavsett om det gäller inomhus, på utsidan av huset eller i trädgården.

Elbesiktning - en trygghet vid bostadsköp

När du köper en ny bostad tar du som nämnt över ansvaret för bostadens elanläggning från säljaren. Inför en försäljning genomförs ofta en så kallad överlåtelsebesiktning eller förhandsbesiktning. Den besiktningen inkluderar sällan elen i bostaden. Om säljaren inte genomfört en elbesiktning inför försäljning, bör du som köpare alltid genomföra en innan du slår till på din drömbostad.

“Står du i köptankar så rekommenderar vi starkt att utföra en elbesiktning. Det är lika självklart som att besiktiga sin bil eller provtrycka skorstenen. En elanläggning har en livstid på ca 50 år. Däremot så bör den besiktigas åtminstone vart 10e år. Det är alltid bättre att förekomma än att förolyckas.” - Martin, elinstallatör på Elektrotjänst i Skåne.

En elbesiktning utförs av en auktoriserad elinstallatör eller besiktningsingenjör. Under besiktningen kontrolleras alla elinstallationer i bostaden för att säkerställa att dessa är fackmannamässigt utförda. Om du vid köp av din bostad inte utfört en elbesiktning, och säljaren av huset inte heller gjort det inför försäljningen, bör du genomföra en besiktning i efterhand. Det är alltid viktigt att vara hundra på att elen hemma är säker!

Varför behöver jag göra en elbesiktning?

Eftersom du som ägare av ett hus eller en villa är ansvarig för elen i ditt hem är det som sagt alltid viktigt att kontrollera elanläggningen och elinstallationer. Det innebär att du behöver göra en elbesiktning för att säkerställa att din elektriska anläggning är säker, rätt installerad och fungerar som den ska. 

Genom en elbesiktning kan eventuella fel eller brister i din anläggning och uttag upptäckas och åtgärdas innan de leder till eventuella olyckor eller skador på din egendom. Du kan alltså förebygga farliga situationer som kan uppstå om en elektrisk installation eller elanläggning inte fungerar som den ska.

besiktiga elen hemma
Foto: Seventeendoors

Vad kostar en elbesiktning? Elbesiktning pris

Priset på en elbesiktning beror som vanligt på många olika faktorer. Det kan till exempel vara vart du bor, storleken på din elanläggning och om några elinstallationer eller uttag behöver fixas till. 

En elbesiktning kan ligga på allt från 1500 kronor till 5000 kronor. Generellt sett kan mer omfattande besiktningar och högre krav på säkerhet resultera i högre priser. 

För att få en mer exakt uppskattning av priset kan du enkelt skicka en offertförfrågan till oss via vår Done-app. Via appen får du tips och råd och kan kommunicera smidigt och enkelt med din elinstallatör som skickar en gratis offert på just din elbesiktning i ditt hus eller lägenhet.

Hur väljer jag en elbesiktningsman?

Vi på Done finns här när du ska välja en elbesiktningsman, och kan enkelt hjälpa dig att hitta en elinstallatör nära dig! 

Vi har genom Done-appen samlat allting på ett och samma ställe för att göra det så smidigt som möjligt för både dig och elektrikern. I appen kan du fylla i vad du behöver hjälp med, vilken sorts installatör du är i behov av och vart i Sverige du bor. Därefter sätter vi dig i kontakt med en certifierad elektriker som du kan kommunicera med i appen, antingen chatta med, skicka bilder och för större projekt erbjuds videosamtal.

Att göra en elbesiktning är något som ofta glöms bort men som är otroligt viktigt för att kunna undvika olyckor och livsfaror. Få en gratis offert idag så hjälper vi dig snabbt, smidigt och enkelt!

Vanliga frågor

Vem får göra Elbesiktning?

En elbesiktning ska alltid utföras av en behörig elinstallatör eller auktoriserad elinspektör. Det är viktigt att den som utför elbesiktningen har den kompetens och erfarenhet som krävs för att bedöma elsystemets säkerhet och funktion. En elbesiktning ska alltid följa gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter och är en viktig åtgärd för att säkerställa att ditt hem uppfyller de krav som ställs på elsäkerhet. Behöver du hjälp med en elbesiktning? Ladda ner Done-appen och kom i kontakt med våra kvalificerade elinstallatörer. De har stenkoll på allt som har med elbesiktning att göra, de är ansvarsförsäkrade och lätta att ha kontakt med!

Vad är en Elbesiktning?

En Elbesiktning hjälper dig säkerställa att elen i ditt hem är säker att använda för dig och din familj. En kvalificerad elinstallatör eller besiktningsingenjör utför en elbesiktning där alla bostadens elinstallationer granskas för att säkerställa att de är korrekt installerade. Denna åtgärd minskar risken för elrelaterade skador och elbränder. Dessutom kan en elkontroll före köp eller försäljning av en fastighet hjälpa till att undvika eventuella framtida problem angående felaktiga elinstallationer.

Vad är en elanläggning?

Elanläggningen i din bostad inkluderar all fast installerad el. Du som ägare av bostaden ansvarar för att elanläggningen är korrekt installerad, säker och används på rätt sätt. Du ansvarar också för att alla elprodukter som ansluts till elanläggning är säkra och används korrekt.

Liknande inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play