/
Elektriker
/

Elbesiktning - trygghet för dig som bostadsköpare

Done hjälper dig installera vägguttag

Installera vägguttag

1500-2500 kr efter ROT
Boka
Done hjalper dig installera ny dimmer

Installera ny dimmer

1500-2500 kr efter ROT
Boka

Du som äger en villa eller ett fritidshus är alltid ansvarig för tillhörande elanläggning. Detsamma gäller oftast även för dig som äger en bostadsrätt eller ägarlägenhet. När du köper en ny bostad, tar du alltså över ansvaret för elanläggningen från den tidigare ägaren. Trots det glöms elen ofta bort vid hus- och lägenhetsköp.

Dåligt underhållna elanläggningar eller rent av så mycket fusk att det är farligt att vistas i bostaden är väldigt vanligt. Att i efterhand reda ut vems felet är och vem som ska hålls ansvarig är svårt. Besiktiga därför alltid innan köp. ” säger Martin Adelros, auktoriserad elinstallatör på Elektrotjänst i Skåne.
elbesiktning bostadsrätt
Foto: The Gem Picker

Elsäkerhetsverket skriver att Räddningstjänsten varje år kallas till 1800 bränder relaterade till el. Till akuten kommer årligen 280 barn, varav 100 är mellan 0-2 år, med skador relaterade till elolyckor. Det tycker vi på Done är oacceptabelt. Säker el ska vara en självklarhet. Vi vill därför lyfta vikten av elbesiktningar, som hjälper dig säkerställa att elen i ditt hem är säker att använda för dig och din familj.

“Tyvärr är inte elbesiktningar av privatbostäder tvingande eller ens rekommenderade av försäkringsbolag, mäklare, osv. Vi har haft många kunder som köpt en bostad där allt på ytan varit väldigt fint men tyvärr har det bara varit smink." säger Martin, elinstallatör på Elektrotjänst i Skåne.

Behöver du hjälp med en elbesiktning? Boka ett videosamtal med en elinstallatör i Done-appen. Under videosamtalet kan du förklara situationen för din elektriker som därefter skickar en offert till dig direkt via appen. Smidigare blir det inte!

Boka elbesiktning

Vad är en elanläggning?

Elanläggningen i din bostad inkluderar all fast installerad el. Vad är då fast installerad ell? Alla vägguttag, strömbrytare, elledningar och självklart själva elcentralen i bostaden räknas som fast installerad el, och hör alltså till elanläggningen. Du som ägare av bostaden ansvarar för att elanläggningen är korrekt installerad, säker och används på rätt sätt. Du ansvarar också för att alla elprodukter som ansluts till elanläggning är säkra och används korrekt. 

Att elanläggningen är säker innebär att den inte utgör någon risk för personer som kommer i kontakt med anläggningen. Det kan till exempel handla om när någon stoppar en stickkontakt i ett vägguttag eller startar spisen för att laga middag.

elbesiktning villa fritidshus
Foto: Bloglovin

Regler vid elinstallationer hemma

De regler som gäller vid elinstallationer hemma varierar beroende på vad det är som ska göras. Nivån av komplexitet skiljer sig mellan olika installationer och ställer därmed olika höga krav på den som ska genomföra installationen. Det finns lättare elinstallationer som du själv får utföra i ditt hem, men bara om du med säkerhet kan genomföra dem på rätt sätt och kontrollera dem korrekt. Andra installationer kräver alltid att du anlitar en registrerad elektriker

Det viktigaste att komma ihåg när det kommer till el är att felaktiga installationer kan ha allvarliga konsekvenser, du ska därför aldrig chansa med el. Även om du tror dig kunna hantera en elinstallation på egen hand, kontrollera alltid att du faktiskt får göra jobbet själv. Det kan du enkelt göra med hjälp av Elsäkerhetsverkets tjänst Koppla Säkert. Du hittar den här!

Behöver du hjälp av en elektriker till en elinstallation i ditt hem? Boka ett videosamtal i Done-appen och kom i kontakt med en elinstallatör registrerad hos Elsäkerhetsverket. Vi har kvalitetskontrollerade elektriker i Stockholm, Malmö och Göteborg redo att hjälpa dig säkerställa att ditt elsystem är så säkert som det bör och kan vara!

Boka videosamtal

Vem ansvarar för elen i en bostadsrätt?

Du som äger en bostadsrätt eller en ägarlägenhet är i de allra flesta fall ansvarig för elanläggningen i bostaden. Finns det elledningar i lägenheten som inte bara verkar i din lägenhet, utan även andra lägenheter i fastigheten, faller dessa under föreningens ansvar. Föreningen ansvarar också för elanläggningen i gemensamma ytor som trapphus, utomhus och förråd. 

I föreningens stadgar finns en tydlig ansvarsfördelning. Dubbelkolla alltid vad du bär ansvar för, och vad föreningen bär ansvar för, i din bostadsrätt.

Är du istället ägare av en ägarlägenhet, är det också vanligast att du själv ansvarar för elanläggningen i bostaden. Likt för bostadsrätter finns en skillnad mellan den egna och den gemensamma egendomen. I en fastighet med ägarlägenheter är det i regel samfälligheten som äger ansvaret för elen i de gemensamma ytorna. I samfällighetens stadgar finns en tydlig ansvarsfördelning, precis som i en bostadsrättsförenings stadgar.

besiktiga elen hemma
Foto: Seventeendoors

Ansvar för el i villa eller fritidshus

För dig som äger en villa eller ett fritidshus faller ansvaret för elanläggningen till fullo på dig. När det kommer till villor och fritidshus finns inga gemensamma ytor, ansvar för elanläggningen och anslutna elprodukter som lampor, spis, tvättmaskin, skarvsladdar, osv. är alltså ditt ansvar, oavsett om det gäller inomhus, på utsidan av huset eller i trädgården.

Elbesiktning - en trygghet vid bostadsköp

När du köper en ny bostad tar du som nämnt över ansvaret för bostadens elanläggning från säljaren. Inför en försäljning genomförs ofta en så kallad överlåtelsebesiktning eller förhandsbesiktning, men den besiktning inkluderar sällan elen i bostaden. Om säljaren inte genomfört en elbesiktning inför försäljning, bör du som köpare alltid genomföra en innan du slår till på din drömkåk.

“Står du i köptankar så rekommenderar vi starkt att utföra en elbesiktning. Det är lika självklart som att besiktiga sin bil eller provtrycka skorstenen. En elanläggning har en livstid på ca 50 år. Däremot så bör den besiktigas åtminstone vart 10e år. Det är alltid bättre att förekomma än att förolyckas.” - Martin, elinstallatör på Elektrotjänst i Skåne.

En elbesiktning utförs av en auktoriserad elinstallatör eller besiktningsingenjör. Under besiktningen kontrolleras alla elinstallationer i bostaden för att säkerställa att dessa är utförda fackmannamässigt. Elbesiktningen är bra för att kontrollera att bostaden är säker, då besiktningen minskar risken för elbränder och elolycksfall. Men, en elbesiktning är också bra då det hjälper dig undvika tvister mellan dig som köpare och säljaren om ett elfel skulle upptäckas efter köpet. 

Om du vid köp av din bostad inte utfört en elbesiktning, och inte säljaren heller gjort dea inför försäljningen, bör du genomföra en besiktning i efterhand. Det är alltid viktigt att vara hundra på att elen hemma är säker!

Boka elbesiktning
Nedladdningsknapp  AppStore Done bloggNedladdningsknapp GooglePlayStore Done blogg
Liknande inlägg
Visa alla inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Ladda ner Done app AppStore nuLadda ner Done app GooglePlay Store nu