Alla tjänster
/
Nyheter
/

Done i samarbete med Elsäkerhetsverket & Koppla Säkert

El kan innebära livsfara om det utförs fel, vilket är varför de flesta elinstallationer kräver ett elföretag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Men det finns installationer som får utföras av privatpersoner. Dock endast om installationen med säkerhet kan utföras och kontrolleras på korrekt sätt. Vi på Done är stolta att stå bakom Elsäkerhetsverkets satsning Koppla Säkert. E-tjänsten där du kan få klart för dig om den elinstallation du planerar att utföra kräver ett registrerat elföretag, eller om du får utföra den på egen hand. Var rädd om dig och koppla säkert.

Kolla snabbt vilken el du får koppla själv med Elsäkerhetsverkets e-tjänst

Vilka elinstallationer du själv får utföra och vilka som kräver att du anlitar ett registrerat  elföretag beror av installationens komplexitet och risken en felaktigt utförd installation kan innebära. Att själv utföra en elinstallation där ett registrerat elföretag krävs är inte bara riskabelt, det är olagligt. Även om det finns en medvetenhet om att vissa elinstallationer kräver en installatör registrerad hos Elsäkerhetsverket, så finns det de som väljer att utföra elarbeten på egen hand. Faktum är att det i tre av tio hushåll i Sverige utförs olagligt elarbete. Men det finns såklart en anledning till att det är olagligt att utföra vissa elarbeten på egen hand. Den främsta anledningen är att en felaktig installation kan leda till brand och skada (och i värsta fall till livsfara!) för de som kommer i kontakt med installationen. Chansa aldrig! 

Med hjälp av Elsäkerhetsverkets satsning Koppla Säkert kan du säkerställa om den elinstallation du planerar att genomföra kräver ett registrerat elföretag, eller om du själv får utföra installationen. E-tjänsten Koppla Säkert går ut på att du anger i vilken miljö installationen ska utföras samt vad som ska installeras. Du får sedan svart på vitt vad som är tillåtet och inte när det kommer till din planerade installation.

Elsäkerhetsverket  Koppla säkert


Till Koppla Säkert

Done i samarbete med Koppla Säkert

Säkra installationer är något vi på Done prioriterar högt. Alla Done-anslutna elinstallatörer är certifierade och registrerade hos Elsäkerhetsverket, har en giltig ansvarsförsäkring och goda referenser från tidigare kunder. Att stå bakom en tjänst som Koppla Säkert som ökar medvetenheten kring säkra elinstallationer är således en självklarhet för oss på Done. Som en del i samarbetet har vi utöver att rekommendera e-tjänsten på relevanta platser på vår hemsida, även i appen gjort det enkelt för våra kunder att ta sig direkt till tjänsten via kategorierna Elektriker och Kök & Badrum.

“Flertalet av de elinstallationer du inte får utföra själv i ditt hem är mindre installationsjobb. Många elinstallationsfirmor anser att dessa jobb är för små projekt att ta sig an som företag, och det kan därför vara svårt som kund att hitta ett certifierat elinstallationsföretag för mindre uppdrag. I Done-appen har vi därför samlat certifierade elinstallationsföretag som via vår app på ett smidigt sätt kan ta sig an även mindre jobb såsom byten av ojordat vägguttag till ett jordat.” Säger Ebba Garnell, kommunikationsansvarig på Done.

Ladda ned Done

Alek Åström, medgrundare och CTO på Done, kommer även att ingå i Koppla Säkerts referensgrupp, vars syfte är att fortsätta utveckla tjänsten.

“Vi kommer att under hösten jobba för att lära oss mer om e-handel och digitala tjänster för att kunna erbjuda bra produkter även för denna del av elinstallationsbranschen. Så vi är verkligen i behov av input från företag såsom Done inom detta område.” Säger Elin Cederholm, projektledare för Koppla Säkert på Elsäkerhetsverket.

Done i samarbete med Elsäkerhetsverket

Exempel på vad du själv får göra:

  • Byta trasig proppsäkring, glödlampa och lamphållare
  • Återställa utlöst automatsäkring
  • Montera skarvsladdar, sladdströmbrytare och stickproppar
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
  • Byta befintlig strömbrytare eller vägguttag för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa

För att du ska få utföra installationerna på egen hand måste du ha kunskap nog för att utföra dem på korrekt sätt. Installationen ska också kunna kontrolleras korrekt. Om du känner dig det minsta osäker är det alltid bättre att anlita ett registrerat elföretag.

Exempel på sådant du inte får göra själv:

  • Förändringar i fasta installationer
  • Byta ut ett ojordat vägguttag till ett jordat
  • Installera 230 volt golvvärme och värmekabel
  • Förläggning av kabel i mark

Kom ihåg att olagligt utfört elarbete är straffbart. Återigen - chansa aldrig!

Ladda ned Done

Vanliga frågor

Liknande inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play