Alla tjänster
/
VVS / Rörmokare
/

Installation av avfallskvarn förbjuds i Sverige

För några år sedan var avfallskvarnar en bekväm lösning för att bli av med matrester i diskhon, i USA började avfallskvarnen användas redan på 1920-talet. Idag hittar du en kökskvarn i de flesta amerikanska hushåll och avfallskvarnar introducerades i Sverige under 40-talet. Men tiderna har förändrats och det ställs nya krav på hur bioavfall från hushåll hanteras. Vad innebär det? Jo, från och med den 1 januari 2024 är installation av avfallskvarnar inte längre ett tillgängligt alternativ i Sverige. Även om du kanske är intresserad av hur en avfallskvarn fungerar, är det viktigt att ha i åtanke att det inte längre är tillåtet att installera dem. Här får du ändå lära dig om hur en avfallskvarn fungerar, men framför allt kommer vi att utforska de nya reglerna och vad de innebär. Häng med!

Dones rörmokare hjälper dig installera avfallskvarn
Foto: Pinterest

Vad är en avfallskvarn?

Vad var en avfallskvarn? En avfallskvarn var en apparat som tidigare kunde monteras under diskhon i anslutning till avloppet. Dess huvudsyfte var att finfördela organiskt avfall, som grönsaksrester, för att möjliggöra borttransport i avloppssystemet. Matavfallet som passerade genom avfallskvarnen kunde sedan användas för att producera biogas, som i sin tur användes för el- och värmeproduktion.

Så fungerar en avfallskvarn

Funktionen hos en avfallskvarn var att finfördela matavfallet med hjälp av ett så kallat rivverk. Utformningen av rivverken kunde variera mellan olika avfallskvarnar, men deras gemensamma mål var att bryta ner organiskt avfall. Rivverket samarbetade med det rinnande vattnet för att skicka det finfördelade matavfallet vidare i avloppssystemet.

Förbud att installera avfallskvarnar - 1 januari 2024

Det är dock viktigt att notera att från och med den 1 januari 2024 är installation av avfallskvarnar inte längre ett godkänt alternativ i Sverige enligt de nya reglerna. Dessa ändringar innebär att avfallskvarnar inte längre används för att hantera matavfall på samma sätt som tidigare. Istället måste andra metoder och lösningar övervägas för att hantera bioavfall från hushåll och verksamheter.

Varför får man inte installera avfallskvarnar?

Det är förståeligt att avfallskvarnar tidigare kunde ses som en bekväm lösning för att hantera matrester i köket. Men det finns flera goda skäl till varför användningen av avfallskvarnar inte längre rekommenderas:

Miljöpåverkan: Istället för att använda avfallskvarnar och skicka matavfallet direkt till avloppssystemet, har regeringen infört nya regler som kräver att bioavfall separeras och hanteras på ett mer miljövänligt sätt. Detta är en del av ansträngningarna för att minska påverkan på miljön och främja återvinning.

Buller och störningar: Avfallskvarnar kan orsaka betydande buller när de används. Detta kan vara störande både för dig själv och dina grannar. Att undvika att använda en avfallskvarn kan bidra till en bättre boendemiljö.

Nya regler om bioavfall: Från och med den 1 januari 2024 har regeringen infört nya bestämmelser som kräver separat hantering av bioavfall från hushåll och verksamheter. Detta innebär att det nu finns andra, mer miljövänliga metoder för att ta hand om matavfall än att använda avfallskvarnar.

Framtida alternativ

Istället för att använda avfallskvarnar uppmanas du att utforska och anta de nya metoderna som kommunerna tillhandahåller för att hantera bioavfall. Dessa alternativ kan vara både mer hållbara och bättre för miljön än att använda avfallskvarnar.

Avfallskvarn Done
Foto: Pinterest

Förbud mot avfallskvarnar, även i Stockholm

Många har tidigare betraktat avfallskvarnar som en praktisk lösning för hantering av matrester, och vissa kommuner har varit mer tillmötesgående än andra när det gäller att tillåta installation av avfallskvarnar. En av dessa kommuner var Stockholm, som tidigare inte bara tillät avfallskvarnar utan även främjade deras användning genom att ta bort anslutningsavgifter. Detta ledde till att installationen av matkvarnar blev allt vanligare i staden, och rörmokare fick mer uppdrag i den här riktningen.

Även om Stockholm tidigare var en av de få kommunerna som tillät avfallskvarnar, har det nu skett en betydande förändring. Från och med den 1 januari 2024 är installation av avfallskvarnar förbjudet i hela Sverige, inklusive Stockholm. Detta beslut baseras på de nya reglerna om hantering av bioavfall som har införts för att främja en mer hållbar och miljövänlig hantering av matavfall.

Tillfälligt undantag vid särskilda fall

I vissa bostadsområden med sopsugssystem eller säckhämtning finns ett temporärt undantag som tillåter användning av matavfallskvarnar fram till att en eftersorteringsanläggning, känd som Resursutvinning Stockholm, är klar och i drift, förväntat under hösten 2024. Efter detta måste matavfallet sorteras i särskilda påsar som tillhandahålls av Stockholm Vatten och Avfall. Dispens kan också beviljas av miljöförvaltningen i särskilda fall.

Obligatorisk matavfallsortering

De som tidigare använde matavfallskvarnar måste hitta alternativa lösningar för att hantera sitt matavfall. Avfallsförordningen kräver att den som behandlar bioavfall prioriterar materialåtervinning eller andra behandlingsmetoder som ger bättre miljöeffekter än materialåtervinning.

Omfattning av bioavfallskrav

Kraven omfattar olika typer av bioavfall, inklusive biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall, annat biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall och biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall.

Ansvar för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

Om du bor i en lägenhet med en avfallskvarn installerad, bör du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Enligt de nya reglerna är det deras ansvar att införa alternativa metoder för insamling av matavfall om de tidigare hade installerat matavfallskvarnar. Om du själv har installerat en avfallskvarn i din lägenhet, är det viktigt att veta att den inte längre är godkänd att använda. Du måste istället ansluta dig till den matavfallslösning som fastigheten har inrättat sedan tidigare.

OBS! Det är dock viktigt att notera att om din avfallskvarn är kopplad till en tank eller avskiljare, uppfyller den kraven för separat insamling av matavfall enligt de nya reglerna.

Naturvårdsverket förklarar

Naturvårdsverket har klargjort att om din avfallskvarn är kopplad till en tank eller avskiljare, kan kraven på utsortering och separat insamling uppfyllas. Å andra sidan, om avfallskvarnen är direkt kopplad till avloppsledningsnätet, uppfyller den inte kraven på utsortering och separat insamling. I sådana fall krävs normalt sett en dispens från kommunen för att använda den här typen av avfallskvarn. Tillsynsmyndigheten har befogenhet att bevilja dispens i situationer där utsortering inte är praktiskt genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Done installerar avfallskvarn i Svei
Foto: Pinterest

Behöver du hjälp med andra installationer?

Det är viktigt att poängtera att vi inte erbjuder tjänster för installation av avfallskvarnar.

Däremot finns våra certifierade elektriker och rörmokare tillgängliga för andra typer av VVS- och elinstallationer! Vi på Done hjälper dig bland annat med att installera diskmaskin och erbjuder många andra smarta och snygga lösningar för att förenkla din vardag! Ladda ner Done-appen, få offert direkt i mobilen och chatta med erfarna elektriker och skickliga VVSare nära dig! 

Vanliga frågor

Liknande inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play