Att tänka på när du ska installera eluttag utomhus

Done hjälper dig installera vägguttag

Installera vägguttag

1500-2500 kr efter ROT
Boka

Att installera vägguttag utomhus har många fördelar, både för dig som bor i lägenhet med balkong och för dig i villa med uteplats. Ett eluttag utomhus innebär att du kan koppla in högtalare för stämningsmusik under varma sommarkvällar, du kan ladda datorn när du flyttar ut hemmakontoret och koppla in elgrillen (extra bra för dig i lägenhet, där elgrill är typ det enda alternativet).

Felaktigt installerade elprodukter kan ha förödande konsekvenser, inte minst när det kommer till el utomhus. Därför tillägnar vi den här artikeln till att rulla igenom sådant som är viktigt för dig att tänka på när det kommer till el och vägguttag utomhus. Vi kikar närmre på säkerheten och riktlinjer för höjd och placering. Nu kör vi!

Foto: Housedoctor.dk


Psst… Dones kvalitetscheckade elektriker i Stockholm, Malmö och Göteborg hjälper dig gärna installera vägguttag utomhus. Boka ett videosamtal i Done-appen, för snabb & kostnadsfri offert. 

Boka videosamtal för offert

IP-klassning för säker el utomhus

Vad är IP-klassning?

När du köper elprodukter för utomhusbruk behöver du ha koll på vilken IP-klass som krävs för den produkt och placering du är ute efter. Det gäller även för eluttag utomhus. Vilken IP-klass som krävs styrs av var du vill placera ditt utomhus uttag.

IP-klassningen består av två siffror, där den första visar på hur väl produkten håller tätt mot inträngande av damm och grus, så kallade fasta föremål. Den andra siffran, som är mest relevant för eluttag utomhus, visar på hur vattentät elprodukter är.

Vilka IP-klasser gäller för vägguttag utomhus?

IP klass utomhus uttag kan ha:

IPX1 = Droppskydd

IPX3 = Strilsäkert 

IPX4 = Sköljtätt

IPX7 = Vattentålig

Den första siffran är ej tillämpbar vid utomhusbruk, och ersätts därför med X.

Vilken IP-klass ditt uttag ska ha beror av var du tänkt placera det. På en inglasad balkong är uttaget exempelvis skyddat mot regn och rusk och IP klassningen IPX1 (droppskyddat) räcker. IPX3 (strilsäkert) klarar av regn, men måste placeras 50 cm eller mer från golv, mark eller tak. IPX4 (sköljtätt) kan placeras närmare golv och mark, men vill du placera uttaget i golvet så gäller IP-klassningen IPX7 (vattentålig).

Foto: isabellas.dk

Andra regler för eluttag utomhus

Dina uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. En skyddsjordning är en säkerhetsåtgärd som skyddar mot att ström går igenom dig om du rör vid en felande elinstallation, exempelvis ett vägguttag.

Nya vägguttag som installeras ute, måste även ha en jordfelsbrytare. Har du äldre vägguttag utomhus installerade sedan tidigare? Komplettera gärna med portabla jordfelsbrytare även för dessa, för att öka säkerheten för dig och dina nära. 

Känner du dig osäker kring vilka regler och riktlinjer du behöver ta hänsyn till när du ska installera eluttag utomhus? Våra elektriker i Malmö, Göteborg och Stockholm hjälper dig hitta rätt produkt för dig och löser självklart även installationen åt dig - så att du kan luta dig tillbaka vetandes om att dina utomhus uttag installeras enligt konstens alla regler. Boka ett videosamtal för att snabbt komma i kontakt med en elektriker i Done-appen.

Be om offert

Vilken höjd ska vägguttag utomhus placeras på?

VIlken höjd du behöver placera ditt utomhus uttag på, styrs främst av vilken IP-klassning det uttag som ska installeras har. IPX3, som är den lägsta klass som får placeras utomhus, måste placeras minst 50 cm ovanför marken. Väljer du IPX4, kan du placera vägguttaget närmare golv och mark. 

Elsäkerhetsverket skriver att lägre placerade eluttag utomhus ska ha petskydd och är noga med att poängtera att den rekommenderade höjden för vägguttag utomhus är minst 170 cm ovanför golvet. Det för att minimera risken för barnolycksfall. Innan du väljer att placera ett vägguttag på lägre höjd, fundera därför igenom om det är rätt väg att gå - säkerhet är a&o när det kommer till elinstallationer.

Boka installation av vägguttag utomhus
Nedladdningsknapp  AppStore Done bloggNedladdningsknapp GooglePlayStore Done blogg
Liknande inlägg
Visa alla inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Ladda ner Done app AppStore nuLadda ner Done app GooglePlay Store nu