Alla tjänster
/
Nyheter
/

Grön teknik-avdrag för batteri 2024 - Vad innebär det för dig?

Nya regler från Skatteverket: grönt avdrag batteri - goda nyheter för dig som är intresserad av att investera i batterilagring till din villa!

Skatteverket har nyligen meddelat en uppdatering av reglerna gällande grönt avdrag för batterier. De nya reglerna träder i kraft den 4 juli 2024. Det nya ställningstagandet innebär att nu kan även batterier som delvis används för andra syften än enbart lagring av egenproducerad el kvalificera för skattereduktion. Denna förändring öppnar upp för en bredare användning av lagrade energisystem och gör att du kan få skatteavdrag även om du planerar att använda tjänster som CheckWatt och Flower till att tjäna pengar på t. ex. frekvensreglering.

Vi guidear dig i den nya uppdateringen från skatteverket för batterilagring som gäller från 4 juli 2024. Här får du alla svar på vad den nya skattereduktionen för grön teknik innebär för dig som konsument och hur system för lagring av egenproducerad elenergi ser ut.

Vill du göra ditt hem grönare? Done. Våra skickliga elektriker och vvs-montörer kan göra ditt hem mer energieffektivt - ladda ner Done-appen från GooglePlay eller AppStore!

Skatteverket: grönt avdrag batteri - Done hjälper dig med installation

Skattereduktion för batterilagring 2024

Vad innebär den nya skattereduktionen för grön teknik batteri för dig?

Det har blivit lättare för dig som konsument att ställa om till ett mer miljövänligt och energieffektivt hem. Skatteverket introducerar nu en förbättrad form av skattereduktion för installation av batterier, känt som "grönt avdrag för batterier." Denna nya skattereduktion gäller från den 4 juli 2024 och är utformad för att underlätta och ekonomiskt stödja installationen av batterier som inte bara lagrar egenproducerad el utan även erbjuder andra funktioner som stödtjänster och elprisarbitrage.

Vad innebär den nya regeln om grönt avdrag för batteri 2024

Den nya regeln tillåter att batterier som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el kvalificerar för skattereduktion, även om de samtidigt används för att erbjuda stödtjänster till elnätet eller för elprisarbitrage. Detta är en stor förändring från tidigare regler där batterier endast kunde få skattereduktion om de uteslutande användes för lagring av egenproducerad el.

Detta utvidgade stöd öppnar upp för en flexiblare användning av batterier, vilket gör det möjligt för konsumenter att inte bara spara pengar genom lägre elräkningar men också att aktivt bidra till ett stabilare och mer effektivt elnät.

Skatterättsnämnden har bekräftat att batterier, som används både för att lagra egenproducerad el och för andra ändamål som stödtjänster, är berättigade till skattereduktion under detta nya ställningstagande.

Detta beslut reflekterar en bredare vision för att främja användningen av förnybar energi och minska beroendet av fossila bränslen, vilket inte bara gynnar miljön utan även stärker hushållens energisäkerhet.

Vad är syftet med Skatteverkets det nya ställningstagande om grön teknik

Pia Blank Thörnroos, en rättslig expert på Skatteverket, förklarar att syftet med denna förändring är att öka produktionen av förnybar energi och att uppmuntra hushållen att investera i teknologier som solceller och batterilagring.

Dessa investeringar bidrar till att hushållen kan lagra och använda sin egenproducerade el vid olika tillfällen, vilket effektivt optimerar hushållens energianvändning och minskar deras ekologiska fotavtryck.

När kan man börja dra nytta av det gröna batteriavdraget?

Du kan nyttja skattereduktion för grön teknik och batterilagring redan idag! Det nya ställningstagandet träder i kraft den 4 juli 2024 och gäller för alla relevanta installationer som genomförs efter detta datum. Detta ger dig som konsument gott om tid att planera och utforska möjligheter för att installera och integrera batterier som inte bara förbättrar din hemenergilösning utan också bidrar till en grönare och mer hållbar framtid.

Genom att dra nytta av det nya gröna avdraget för batterier kan du ta ett aktivt steg mot en mer hållbar livsstil samtidigt som du får ekonomiskt stöd för att minska ditt beroende av det traditionella elnätet och öka din energieffektivitet.

Låter detta som något för dig? Done. Vi hjälper dig med installation av grön teknik - boka idag!

Vill du läsa mer om skattereduktion för grön teknik och skattereduktion för installation? Läs mer här!

Utforska de nya funktionerna i det gröna avdraget för batterier

Som vi har sett ger det nya gröna avdraget för batterier från Skatteverket många möjligheter för hushåll att integrera mer hållbara energilösningar. Denna reform är inte bara ekonomiskt fördelaktig utan stärker även det nationella elnätets pålitlighet och effektivitet. Men vad innebär det i praktiken när vi pratar om stödtjänster och elprisarbitrage? Låt oss utforska dessa koncept mer i detalj för att förstå hur de kan påverka dig som konsument.

Vad är stödtjänster?

Inom elsystemet spelar stödtjänster en kritisk roll för att upprätthålla balansen och stabiliteten i elnätet. Dessa tjänster är essentiella för att elproduktionen ständigt ska matcha elförbrukningen i realtid. Här är några av de viktigaste stödtjänsterna:

  • Frekvensreglering: Detta involverar justeringar av elproduktionen för att hålla elnätets frekvens stabil vid 50 Hz. Avvikelser från denna frekvens kan leda till störningar i elnätet, vilket kan påverka allt från industriella processer till hushållselektronik. Vill du följa frekvensen i realtid? Det kan du göra här på Svenska Kraftnät.
  • Reservkraft: Vid oväntade störningar eller plötsliga ökningar i efterfrågan, som under kyliga vinterdagar, måste extra kraft kunna mobiliseras snabbt. Reservkraften bidrar till att förhindra strömavbrott.
  • Spänningsstöd: Att reglera och stabilisera spänningen i elnätet är viktigt för att förhindra spänningsfall som kan skada elektriska apparater och system.

Genom att ditt batterisystem kan användas för dessa stödtjänster, bidrar det inte bara till att lagra egenproducerad el utan även till att förstärka och stabilisera det allmänna elnätet.

Vad är elprisarbitrage?

Elprisarbitrage tar tillvara på de naturliga variationerna i elpriser över dygnet. Genom att lagra el när priserna är låga och använda eller sälja den när priserna är höga, kan du som konsument minska dina energikostnader eller till och med generera inkomster. Detta kan vara särskilt fördelaktigt i områden med stora prisfluktuationer:

  • Låga priser på natten: Vanligtvis är el billigare på natten när efterfrågan är låg. Detta är ett idealiskt tillfälle att ladda dina batterier.
  • Höga priser under toppförbrukningstider: Under eftermiddagen och tidiga kvällen, när efterfrågan är som högst, är elpriserna ofta på topp. Att sälja eller använda den lagrade elen under dessa tider kan vara ekonomiskt fördelaktigt.

Mer om det traditionella elnätet

Det traditionella elnätet är byggt kring centraliserade, storskaliga kraftverk, ofta drivna av fossila bränslen eller kärnkraft. Trots att detta system har tjänat oss väl, bär det med sig flera utmaningar:

  • Miljöpåverkan: Användningen av fossila bränslen för elproduktion är en stor källa till växthusgasutsläpp.
  • Flexibilitetsbrister: Stora kraftverk är ofta mindre anpassningsbara till snabba förändringar i elbehov, vilket kan leda till ineffektiviteter.
  • Energiförluster: Elektricitet förloras under överföringen från kraftverken till slutanvändarna, särskilt över långa distanser.

Genom att integrera batterilager och solceller i ditt hem, kan du minska ditt beroende av det traditionella elnätet, vilket inte bara leder till att du sparar pengar utan bidrar även till en minskad miljöpåverkan. Det nya gröna avdraget för batterier, som träder i kraft den 4 juli 2024, underlättar och uppmuntrar till dessa investeringar, vilket är en win-win för både din plånbok och planeten.

Låter det som något för dig? Done. Boka idag och gör ditt hem mer energieffektivt!

Grön teknik-avdrag 2024 - få hjälp av Done
Foto: blog.gogreensolar.com

Vad gällde tidigare för batteri & grön teknik-avdrag?

Innan den senaste förändringen begränsades skattereduktionen för batterier till de fall där de uteslutande användes för att lagra egenproducerad el. Denna policy från Skatteverket innebar att hushåll som ville använda sina batterisystem för ytterligare funktioner som stödtjänster eller elprisarbitrage inte kvalificerade för någon form av skattereduktion. Denna begränsning var ett hinder för teknologisk innovation och flexibilitet i användningen av energilagringslösningar.

Tidigare begränsningar och dess påverkan på konsumenter

Det tidigare regelverket var utformat med en strikt tolkning som enbart tillät skattereduktion för batterier som lagrade energi genererad från hushållets solpaneler eller andra förnybara källor. Denna energi måste sedan användas direkt inom hushållet utan någon form av extern distribution eller ekonomisk aktivitet.

Denna begränsning gjorde att många hushåll inte kunde dra full nytta av potentialen i sina energilagringslösningar. Till exempel, under perioder av låg elanvändning, när batterierna kunde ha laddats till låg kostnad och sedan använts eller sålts under högprisperioder, var detta inte möjligt att dra nytta av på grund av de tidigare restriktionerna. Dessutom kunde batterierna inte användas för att ge viktiga stödtjänster till elnätet, vilket skulle kunna bidra till ökad nätstabilitet och effektivitet.

Nya möjligheter med omformulerat grönt avdrag för batterier

Med den omformulerade policyn för grönt avdrag batteri, har Skatteverket nu möjliggjort för en mer flexibel användning av batterier. Denna förändring innebär att batterier inte bara kan lagra egenproducerad el utan också användas för stödtjänster och elprisarbitrage. Denna anpassning är ett led i att främja grön teknologi, vilket ger hushållen större möjligheter att bidra till och dra nytta av ett mer hållbart och effektivt energisystem.

Vill du läsa mer om grön teknik, ROT och RUT? Läs mer här!

Hur fungerar system för lagring av egenproducerad el

Nu när vi har en god förståelse av hur grönt avdrag batteri fungerar och vilka fördelar det medför, låt oss utforska mer om lagring av egenproducerad el och hur systemen fungerar. Samt hur de kan integreras med det lokala elnätet för att maximera effektiviteten och ekonomin i din energianvändning.

Lagring av egenproducerad el

För att maximera nyttan av egenproducerad el är det ofta nödvändigt att installera ett lagringssystem, vanligtvis i form av batterier. Dessa system gör det möjligt att lagra el som genereras under dagtid, när solinstrålning och vind är som starkast, för att sedan använda denna el under kvällar och nätter. Detta är särskilt användbart för bostäder i områden där egen elproduktion inte är konstant. Från och med den 4 juli 2024, kommer även dessa batterier som delvis används för andra ändamål än enbart lagring att kvalificera för skattereduktion under det nya gröna avdraget för batterier.

Integrering med elnätet

System för egenproduktion av el är ofta designade för att integreras smidigt med det lokala elnätet. Detta innebär att överskottsel som genereras och inte omedelbart används kan matas tillbaka till nätet, ofta mot kompensation genom ett system känt som "net metering". Denna återförsäljning av el bidrar till ytterligare kostnadsbesparingar och optimerar användningen av producerad el, vilket ger effektivitetsvinster för både producenten och elnätet.

Spara pengar med grön teknik-avdrag

Att installera system för egenproduktion och lagring av el är en större investering från början, men över tid, tack vare besparingar på energikostnader och skattereduktioner för grön teknik, kan dessa system göra att du sparar pengar. De bidrar inte bara till minskade elkostnader och ökad energisäkerhet, utan de främjar också ett mer hållbart samhälle genom att minska beroendet av fossila bränslen och förbättra energisystemets totala effektivitet.

Med den nya skattereduktionen gällande grönt avdrag batteri och de växande möjligheterna för hållbar energiproduktion och -lagring, har det aldrig varit en bättre tid att göra ditt hem mer energieffektivt och miljövänligt som nu!

Vill du ta del av skattereduktion för installation och lagring av egenproducerad elenergi? Done. Ladda ner Done-appen från AppStore eller GooglePlay och se hur du kan få skattereduktion för grön teknik och spara både pengar & energi samtidigt som du gör ditt hem lite grönare! 

Vanliga frågor

Liknande inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play