Installera tvättställ

3 050 kr efter ROT

4 271 kr innan ROT

Arbetskostnad: 4 071 kr

ROT avdrag: -1 221 kr

Materialkostnad: 200 kr

Priset avser avmontering av tidigare tvättställ samt montering av nytt tvättställ.

Almost Done

Fastpris gäller endast då nedan krav är uppfyllda. Du som kund ansvarar för:

Tvättstället finns på plats vid tid för installation. Önskas hjälp med inköp? Ange det i beskrivningen i nästa steg (kostnad tillkommer).

Tvättstället passar i det tänkta utrymmet.

Säkerställ att du har tillgång till huvudavstängningsventilen för vattnet.

Önskas bortforsling anges det i uppdragsbeskrivningen (kostnad 450 kr).

Du skickas vidare till bokningsformuläret...
Det verkar som att ditt projekt inte uppfyller kraven för fastpris. Ladda ner Done-appen för att boka ett videosamtal för offert.
Boka till fastpris