Byte/montering av takdusch eller duschset

2 150 kr efter ROT

2 986 kr innan ROT

Arbetskostnad: 2 786 kr

ROT-avdrag: - 836 kr

Material: 200 kr

Priset gäller montering av egenköpt takdusch/duschset samt avmontering och bortforsling av tidigare duschset. Inköp av takdusch/duschset kan göras av hantverkaren mot extra kostnad.

Almost Done

Fastpris gäller endast då nedan krav är uppfyllda. Du som kund ansvarar för:

Takdusch/duschset ska finnas på plats vid tid för montering. Önskas hjälp med inköp anger du detta i uppdragsbeskrivningen i nästa steg (kostnad tillkommer).

Säkerställ att du har tillgång till huvudavstängningsventilen för vattnet.

Skicka bilder i appens chatt på ditt gamla och nya duschset samt utrymmet där bytet ska utföras.

Du skickas vidare till bokningsformuläret...
Det verkar som att ditt projekt inte uppfyller kraven för fastpris. Ladda ner Done-appen för att boka ett videosamtal för offert.
Boka till fastpris