Alla tjänster
/
VVS / Rörmokare
/

Vad gör en rörmokare?

Vad ligger egentligen bakom titlarna vi ofta hör, som "rörmokare" eller "VVS-montör". När man talar om VVS kan branschen uppfattas som teknisk och komplicerad. Men bakom de tekniska termerna finns ett arbetsområde som har avgörande betydelse för våra vardagsliv! Är du nyfiken på vad en rörmokare gör eller vill du bli VVS-montör? Kolla vidare för att få svar på vanliga frågor såsom: 

 • Vad gör en rörmokare
 • Hur blir man rörmokare? 
 • Varför man ska anlita en rör-expert för alla sina installationer och reparationer?
 • Vad är skillnaden på rörmokare och vvs-installatör?

Vad betyder VVS?

Det är inte bara en förkortning utan även grunden till modern bostadskomfort där värme, Ventilation och Sanitet utgör kärnan:

 • Värme: Moderna värmesystem omfattar allt från värmepumpar till centralvärmesystem, och de säkerställer att vi alltid har en varm och mysig bostad att komma hem till.
 • Ventilation: En ofta underskattad del av vår hälsa och komfort. Ett effektivt ventilationssystem garanterar att vi andas frisk luft inomhus, fri från föroreningar och med rätt fuktighetsbalans.
 • Sanitet: En grundläggande del av moderna bostäder, från kranar som ger oss rent dricksvatten till effektiva avloppssystem som hanterar vårt avfall på ett säkert och hygieniskt sätt.

Förklaring av vanliga begrepp inom branschen

Branschen är känd för sina specifika tekniska termer. Här har vi listat en kort översikt med några av de mest centrala begreppen:

HVAC: HVAC är en akronym som står för Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Det är en bred term som omfattar alla system, tekniker och utrustning som används för att värma, kyla och ventilera en byggnad.

Zonindelning: Zonindelning är en teknik som tillåter olika delar av en byggnad att värmas eller kylas till olika temperaturer, baserat på individuella preferenser eller användningsbehov.

Energieffektivitet: Begreppet energieffektivitet handlar om att maximera prestanda av system samtidigt som energiförbrukningen minimeras. Detta kan uppnås genom avancerade tekniker, material eller designval.

Solvattenuppvärmning: Solvattenuppvärmning är en teknik som utnyttjar solens energi för att värma upp vatten, vilket kan användas för uppvärmning eller varmvattenbehov.

Gråvattensystem: Gråvattensystem är ett system som samlar in och behandlar lätt förorenat avfallsvatten (t.ex. från duschar eller handfat) för återanvändning, ofta för bevattning eller toalettspolning.

Vad gör en rörmokare? De arbetar med mer än rörläggning.
Foto: Pinterest, pipsisland

Vad är skillnaden mellan VVSare och rörmokare?

För enkelhets skull använder man titlarna omväxlande då dessa yrkesområden överlappar varandra och de arbetar med värme, vatten och sanitet. Men, när det kommer till hur blir man rörmokare eller VVSare, finns det några skillnader mellan dem som är viktiga att känna till. Så, läs vidare för att få reda på vad gör en rörmokare och vad gör en VVS-montör.

Vad gör en rörmokare

En rörmokare fokuserar primärt på installation, underhåll och reparation av vattenlednings- och avloppssystem i bostäder och kommersiella fastigheter. De kan också arbeta med gasledningar och dräneringssystem. Deras arbetsuppgifter kan omfatta allt från att lösa enkla läckor till att installera komplexa vattenuppvärmningssystem.

Vad gör en VVS montör

En VVS-montör har en mer omfattande roll som innefattar arbete utöver vatten- och avloppssystem, de jobbar också med uppvärmning och ventilation. De har bredare kunskap inom klimatkontroll och kan hantera installation och underhåll av värmepumpar, luftkonditioneringssystem och andra system som reglerar inomhusklimatet. Skillnaden mellan rörmokare och VVSare är därmed vilken typ av certifiering och utbildning de har.

Utbildning och certifiering för rörmokare och vvs-montörer

Men, hur blir man rörmokare eller VVS-expert? Medan båda yrkena kräver särskild utbildning och ofta licensiering, kan den specifika utbildningen skilja sig åt beroende på vilken titel du vill ha. VVS-utbildningar täcker ofta ett bredare spektrum av kunskap, medan en utbildning till rörmokare kan fördjupa sig mer detaljerat i aspekter av rörinstallation och reparation.

Branschcertifikat inom VVS: Vad du behöver veta

VVS-branschens yrkesnämnd förklarar hur det finns olika vägar för rörmokare och VVSare att bli certifierade. Branschcertifikatet för VVS är en kvalitetsstämpel som intygar att en montör har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för sitt yrke, i enlighet med branschens krav.

Vägen till detta certifikat varierar beroende på yrkesroll, med utbildningstider på upp till fem år för VVS-montörer och industrirörmontörer, medan det är kortare för VVS-isolerare, isoleringsplåtslagare och sprinklermontörer.

Ett centralt inslag i certifieringsprocessen är branschprovet, som lärlingen genomför vid lärlingsutbildningens slut. För att få göra provet måste man ha ett utbildningsavtal med ett företag anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. När man klarar provet erhåller man sitt branschcertifikat.

För montörer med omfattande yrkeserfarenhet, antingen från företag utanför avtalet eller från utlandet, finns möjligheten att genomgå en valideringsprocess. Efter godkänd validering utfärdas ett intyg som motsvarar branschcertifikatet.

Om du väljer att göra din lärlingstid utomlands, efter att ha genomgått den svenska gymnasieutbildningen, skrivs utbildningsavtalet i Sverige och branschprovet utförs här. Det är också värt att notera att certifikat utfärdade i andra nordiska länder erkänns i Sverige på samma villkor som svenska certifikat. Denna certifieringsprocess garanterar att VVS-montörer i Sverige uppfyller höga yrkesmässiga standarder och bidrar till en säkra och effektiva installationer.

Verktyg och utrustning

Båda yrkena använder en uppsättning verktyg och utrustning, men rörspecialistens verktyg är ofta anpassade för att hantera just rörarbete, som rörtänger och avblockeringsverktyg. Yrkesverksamma inom VVS, å andra sidan, kan använda mer varierad utrustning beroende på arbetsuppgiften, från verktyg för att installera värmepump till de som används för att underhålla ventilationssystem.

Även om det finns tydliga skillnader mellan dessa yrken, är båda avgörande för att byggnader ska fungera effektivt och säkert. Båda kräver en hög grad av teknisk skicklighet och kunskap.

Vikten av professionell expertis vid installationer

Att hantera installationer inom branschen är ingen enkel uppgift. Det kräver både teknisk kunskap och praktisk erfarenhet för att se till att allt fungerar korrekt, säkert och effektivt. Låt oss utforska varför det är så viktigt att lita på proffs när det kommer till dessa uppgifter:

Säkerhet först: Installationer som inte utförs korrekt kan leda till farliga situationer, såsom vattenläckor, gasläckor och till och med elektriska problem. VVS montörer har den nödvändiga utbildningen för att minimera dessa risker.

Kostnadsbesparingar: Även om det kan verka lockande att utföra arbetet själv och spara pengar, kan felaktiga installationer leda till kostsamma reparationer i framtiden. Genom att anlita en expert från början kan du undvika dyra misstag.

Långvarig prestanda: Proffsen vet hur man optimerar installationer för bästa möjliga prestanda, vilket innebär att systemen fungerar effektivt och håller längre.

Komplexitet: Branschens system är ofta komplexa, och expert kommer att ha kunskap om hur de olika delarna fungerar tillsammans, något som kräver en utbildning för att förstå.

Garantier och försäkringar: Många tillverkare erbjuder garantier på sina produkter, men dessa garantier kan bli ogiltiga om produkterna inte installeras av en specialist med rätt behörighet.

Tidseffektivitet: Med sin erfarenhet kan en certifierad specialist utföra installationer snabbare, vilket sparar både tid och pengar.

Så, när det kommer till installationer inom VVS är det alltid bäst att lita på den expertis som en professionell rörmokare erbjuder. Certifierade VVS-montörer från Done kan utföra olika typer av installationer och reparationer inom VVS. Våra experter garanterar att arbetet utförs på ett korrekt vis och du kan vara lugn med att alla dina installationer och lagningar fungerar säkert och effektivt.

Duschset installerade av Dones kvalitetssäkrade rörmokare

Hur blir man rörmokare?

För att arbeta inom branschen är det inte bara en fråga om att plocka upp sina verktyg och sätta igång. Men, hur blir man rörmokare då? Yrket kräver en grundutbildning för att kunna förstå komplexa system och tekniker inom branschen. Här utforskar vi de olika vägar som finns till att bli en expert inom detta viktiga fackyrke.

Gymnasial utbildning: Grunden för de flesta som vill bli verksamma inom VVS läggs ofta i gymnasieskolan. Det finns särskilda gymnasieprogram med inriktning mot bygg och anläggning, där eleverna får en första introduktion till området. Denna utbildning ger inte bara teoretisk kunskap utan också praktiska färdigheter.

Lärlingsutbildning: Hur blir man rörmokare efter gymnasiet? Efter gymnasiet väljer många att gå vidare som lärlingar. Under lärlingsperioden arbetar man under överinseende av en erfaren rörläggare eller montör. Detta ger möjlighet till hands-on erfarenhet och att lära sig yrket från grunden.

YH-utbildningar: Yrkeshögskolan (YH) erbjuder eftergymnasiala utbildningar specifikt inriktade mot VVS. Programmen varierar i längd, men de ger djupgående kunskaper inom teknik, installation, ritningsläsning och mycket mer.

Certifieringar: Beroende på var du bor kan det krävas specifika certifikat eller licenser för att arbeta inom VVS. Dessa certifieringar garanterar att du uppfyller vissa standarder av kunskap och skicklighet inom yrket.

Fortlöpande utbildning: Vad gör en rörmokare när det kommer till att uppdatera sig inom nya regler och tekniker? Branschen är dynamisk och förändras kontinuerligt med nya tekniker och metoder. Därför är det viktigt att uppdatera sina kunskaper regelbundet genom kurser och seminarier för att hålla reda på de senaste trenderna och teknologierna.

Specialiseringar: Det finns flera nischområden där du kan specialisera dig, såsom solenergivärmesystem eller industriella kylsystem. Att ta fler kurser och certifieringar inom dessa områden kan öppna dörrar till mer avancerade jobbroller och högre lönenivåer.

Att bli VVSare innebär en utbildning som kombinerar teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet. Med rätt utbildning och engagemang kan du få en framgångsrik karriär inom detta starkt efterfrågade yrke.

Om VVS- och fastighetsprogrammet

Att välja rätt utbildning är avgörande för de som önskar en karriär inom VVS-yrket. En av de mest framstående utbildningsvägarna är att gå VVS-och fastighetsprogrammet.

Översikt: Programmet är en gymnasial utbildning som erbjuder en stabil grund för dig som vill arbeta inom fastighetsförvaltning och installationsteknik.

Kursinnehåll: Inom programmet studeras både teoretiska och praktiska kurser. Som elev introduceras man till ämnen såsom installationsteknik, värmesystem, sanitetsinstallationer, och fastighetsförvaltning.

Praktisk erfarenhet: En nyckelkomponent av programmet är den praktiska erfarenheten. Genom praktikplatser (APL) ges eleverna möjlighet att, under överinseende av erfarna yrkesverksamma, få en försmak av arbetslivet.

Framtidsutsikter: Efter avslutad utbildning vid programmet, finns det flera olika karriärvägar att gå. Eleverna kan välja att antingen påbörja arbetslivet direkt, inom positioner som fastighetsskötare eller installationstekniker, eller fortsätta vidare med högre utbildning.

Fördjupningsalternativ: Programmet ger dig chansen att fördjupa din kunskap inom specifika områden, vilket innebär att man kan anpassa utbildningen efter sina egna intressen och karriärsmål.

Programmet ger alltså en omfattande och praktisk utbildning för dem som önskar en framtid inom installations- och fastighetsbranschen. Med denna utbildning i ryggen, rustas man med allt som behöves för att göra en framgångsrik övergång till yrkeslivet.

Vad jobbar man med inom VVS?

VVS-branschen är mångsidig och erbjuder en rad olika arbetsuppgifter och projekt. Så, vad gör en VVS montör? Beroende på din specialisering och intressen kan din arbetsdag se olika ut. Låt oss titta närmare på några av de vanligaste arbetsområdena och vad de innebär:

 • Bostadsprojekt:

Nya bostäder: När nya bostäder byggs, är det nödvändigt att införliva moderna lösningar för värme, vatten och avlopp. Här kan du som yrkesverksam vara involverad i att planera och lägga upp system för uppvärmning, vattenförsörjning och avloppsanläggningar. Detta kan inkludera att installera centralvärmesystem, sätta upp vattenledningar eller installera takdusch eller installera tvättmaskin.

Äldre bostäder: Uppgradering av äldre bostäder är en annan viktig uppgift. Många äldre hem har system som är föråldrade och behöver moderniseras. Det kan handla om att laga läckande blandare, förbättra isoleringen eller uppgradera värmesystemen för bättre energieffektivitet.

 • Kommersiella projekt:

Arbete inom kommersiella projekt kan vara mycket varierat och skiljer sig i skala och komplexitet jämfört med bostadsprojekt. I större byggnader, som köpcentrum eller kontorskomplex, kan man behöva avancerade ventilationssystem för att säkerställa bra luftkvalitet över stora ytor.

Offentliga byggnader som skolor, sjukhus eller myndighetskontor kräver särskilda lösningar. Här kan du jobba med att säkerställa att sanitetslösningarna uppfyller specifika regelverk och standarder, eller att införa system för att hantera stora mängder avfallsvatten.

 • Reparation och underhåll:

Oavsett hur väl ett system är installerat, kommer det en tid då det behöver underhåll. Det kan röra sig om allt från att lösa mindre problem som byte av kökskran till större utmaningar som brustna rör.

Regelbunden kontroll och underhåll är avgörande för att förlänga systemens livslängd och för att säkerställa att de fungerar effektivt. Vad gör en VVS montör inom detta område? Som yrkesverksam inom detta område kan du vara ansvarig för att schemalägga och genomföra dessa kontroller, samt att identifiera och åtgärda eventuella problem.

Denna översikt ger en bild av de olika arbetsområdena inom yrkesområdet, men det är värt att notera att varje projekt har sina egna unika utmaningar och krav. Det ständigt föränderliga landskapet inom sektorn ger en spännande och dynamisk arbetsmiljö för dem som väljer en karriär inom det.

Tvättmaskin, tvättställ och duschväggar installerat av Dones skickliga VVS-montörer

Möjligheter till jobb - vad gör en rörmokare

Branschen är inte bara en vital del av infrastrukturen samhället, den erbjuder också en stabil och lovande karriärväg för dem som väljer att gå den vägen. Låt oss utforska de olika aspekterna av jobbmöjligheter inom denna sektor:

 • Ständig efterfrågan:

Varför är efterfrågan konstant? Oavsett om det rör sig om nybyggnation eller renovering av äldre byggnader, finns det alltid behov av kvalificerad personal inom området. Varje byggnad, vare sig det är bostäder, kontor eller offentliga byggnader, har system för värme, vatten och ventilation. Dessa system behöver installation, underhåll och ibland reparationer, vilket garanterar en konstant efterfrågan på expertis.

Teknologisk utveckling: Med framsteg inom teknik och hållbarhet finns det en ökande efterfrågan på moderna och energieffektiva lösningar för värme, vatten och ventilation. Detta öppnar dörren för specialister som kan implementera och underhålla dessa nya system.

 • Varierande roller:

Egen företagare: För dem som har en entreprenörsanda finns det möjlighet att starta eget. Som egen företagare har man friheten att välja sina projekt och bestämma över sin egen tid. Detta ger också möjlighet att skapa ett namn för sig själv inom branschen och bygga upp en trogen kundbas.

Anställning i större företag: Stora företag inom sektorn erbjuder ofta fler resurser och stöd för sina anställda, från fortsatt utbildning till tillgång till den senaste tekniken. Att jobba för ett etablerat företag kan också ge en känsla av stabilitet och en tydlig karriärstig.

Specialisering: Inom branschen kan man välja att specialisera sig inom ett visst område, som t.ex. hållbara energilösningar, industriella system eller design och konsultation. Denna specialisering kan leda till högre löner och mer nischade jobbmöjligheter.

Branschen erbjuder en mängd olika karriärmöjligheter, oavsett om man är intresserad av att starta eget, specialisera sig eller klättra i karriärstegen hos ett större företag. Den konstanta efterfrågan och utvecklingen garanterar att detta är en sektor där det alltid kommer att finnas möjligheter för framsteg och tillväxt.

De olika VVS systemen

Värme, ventilation och sanitet, är kärnan i varje byggnads funktionella infrastruktur. Dessa system bidrar till att skapa en behaglig inomhusmiljö och de ser till att dagliga aktiviteter som duschning, matlagning och uppvärmning går att göra. I takt med teknologins framsteg har systemen utvecklats till att omfatta en mängd olika avancerade lösningar anpassade för specifika behov. Här går vi igenom några av de vanligaste och mest använda systemen:

 • Centralvärmesystem:

Vad är det? Ett system designat för att värma upp hela byggnaden från en enda central källa.

Hur fungerar det? Detta kan vara baserat på cirkulerande värmt vatten eller el. Moderna innovationer inkluderar programmerbara termostater, zonindelning och integrering med smarta hem lösningar.

 • Enskilda värmare:

Användningsområden: Perfekt för att tillhandahålla riktad värme i specifika utrymmen.

Exempel: Dessa kan variera från traditionella oljefyllda radiatorer till moderna infraröda paneler.

 • Ventilationssystem:

Varför är det viktigt? Att säkerställa god inomhusluftkvalitet är avgörande för vår hälsa och välbefinnande.

Typer: Systemen varierar från enkla extraktionsfläktar för badrum och kök till avancerade HVAC-system som erbjuder kombinerad värme, kylning och ventilation i större byggnader.

 • Sanitetssystem:

Vad innebär det? Dessa system hanterar vattenleverans och avfallshantering inom en byggnad.

Komponenter: Medan kranar, duschar och toaletter är de mest synliga delarna, är det det komplexa nätverket av rör, ventiler och dränering bakom väggarna som gör allt arbete.

 • Kylsystem:

Användningsområden: Speciellt viktigt i kommersiella byggnader eller i regioner med varmt klimat.

Typer: Dessa kan vara enkla luftkonditioneringssystem för enskilda rum eller stora kyltorn som tjänar hela byggnader.

 • Energieffektiva system:

Varför är det viktigt? Med en växande medvetenhet om miljön och kostnader har energieffektiva lösningar blivit allt mer eftertraktade.

Exempel: Solvattenuppvärmning, värmepumpar och gråvattensystem är några av de tekniker som används för att minska energiförbrukningen.

Dessa olika system är avgörande för att en byggnad ska fungera korrekt och effektivt. Oavsett om det handlar om att hålla sig varm under vintern, se till att inomhusluften är ren eller ha konstant tillgång till rent vatten, spelar VVS-system en central roll i vårt dagliga liv.

Vad gör en VVS-montör?
Foto: Pinterest, pipsisland

Övriga krav och meriter

Branschen, som alla andra tekniska fält, ställer inte bara krav på den praktiska och tekniska kunskapen hos dem som arbetar inom den. Istället finns det en hel rad andra kompetenser och kvalifikationer som är viktiga att besitta. Låt oss dyka djupare in i vad dessa krav och meriter kan innebära:

 1. Kommunikationsförmåga
  Oavsett hur tekniskt kompetent en person är, måste man kunna förklara komplex information på ett sätt så att kunder och kollegor förstår. Det kan handla om att förklara problem och lösningar till en husägare, koordinera med ett team på en byggarbetsplats, eller diskutera specifikationer med leverantörer.
 2. Uppdaterad kunskap
  Med den snabba tekniska utvecklingen, särskilt med den ökande integreringen av smart teknik i VVS-system, är det avgörande att ständigt vara informerad. Det kan handla om att känna till den senaste energisparande tekniken, förstå integreringen av VVS med smarta hem-system, eller vara medveten om nya material och verktyg som kommer in på marknaden.
 3. Certifieringar
  Många länder och regioner har reglerade standarder för VVS-arbete för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Det kan finnas bascertifikat för nybörjare, men även mer avancerade certifikat som visar specialisering inom vissa områden, till exempel installation av gröna eller hållbara system. Många certifikat kräver regelbunden förnyelse, vilket kan innebära att man måste gå igenom ytterligare utbildning eller prov.
 4. Problemhantering och kritiskt tänkande:
  Ofta kommer man stöta på oväntade utmaningar på arbetsplatsen – det kan vara allt från en oväntad läcka till att anpassa ett system till en unik byggnadskonstruktion. Förmågan att tänka på fötterna, komma med kreativa lösningar och göra snabba men genomtänkta beslut är därför avgörande. Kritiskt tänkande i samband med bra kommunikation kan rädda många svåra situationer.
 5. Kundservice och professionalism:
  Förutom att göra jobbet rätt, är det viktigt att interagera med kunder på ett professionellt och vänligt sätt. Det kan handla om att ge råd om underhåll, förklara avgifter eller komma med förslag på bra lösningar för kundens behov.

Medan den tekniska sidan av VVS-arbete är oerhört viktig, kompletteras den av dessa färdigheter och kvalifikationer. Att vara en framstående specialist inom VVS innebär att balansera båda dessa aspekter och kontinuerligt sträva efter att förbättra båda.

VVS-experter med lösningar för dig - Done

Hos Done gör vi det enkelt att hitta rätt VVSare för ditt projekt - all kommunikation sköts i Done-appen. Känn dig trygg med Done, våra rörmokare är auktoriserade och rekommenderade av tidigare kunde.

Vi tar även hand om allt det administrativa, så att rörläggaren kan fokusera helt på ditt projekt. Done finns bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö och vi matchar dig med kvalificerade rörmokare för dina projekt, installationer och reparationer. 

Vanliga frågor

Liknande inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play