Byte/montering av toalettstol

2 150 kr efter ROT

2 986 kr innan ROT

Arbetskostnad: 2 786 kr

ROT avdrag: - 836 kr

Materialkostnad: 200 kr

Priset gäller montering av egenköpt toalett samt avmontering av den gamla toaletten. Önskas bortforsling tillkommer 450 kr. Inköp av ny toalettstol kan göras av hantverkaren mot extra kostnad.

Almost Done

Du som kund ansvarar för:

Toaletten finns på plats vid tid för installation. Önskas hjälp med inköp anger du det i uppdragsbeskrivningen i nästa steg (kostnad tillkommer).

Totalettstolen passar i det tänkta utrymmet.

Säkerställ att du har tillgång till huvudavstängningsventilen för vattnet.

Önskas bortforsling anges det i uppdragsbeskrivningen (kostnad 450 kr).

Du skickas vidare till bokningsformuläret...
Det verkar som att ditt projekt inte uppfyller kraven för fastpris. Ladda ner Done-appen för att boka ett videosamtal för offert.
Boka till fastpris