Byte tvättmaskin

2010 kr

ROT ej tillgängligt.

Startavgift på 295 kr tillkommer.

Arbetskostnad: 1 810 kr

Material: 200 kr

Pris avser avmontering av tidigare diskmaskin samt montering av ny diskmaskinen. Hjälp med bortforsling  (450 kr tillägg) eller inköp? Ange i beskrivningen i nästa steg.

Almost Done

Fastpris gäller endast då nedan krav är uppfyllda. Du som kund ansvarar för:

Tvättmaskin samt bruksanvisning ska finnas på plats vid montering.

Säkerställ att tvättmaskinen passar i det tänkta utrymmet.

Säkerställ att tillgång till vatten och avlopp finns i det tänkta utrymmet samt att du har tillgång till huvudavstängningsventilen för vattnet.

Säkerställ att du har tillgång till bostadens elcentral, att vägguttag finns installerat samt att vattenledning för avstängning av tvättmaskin finns tillgängligt. Om det tidigare funnits en tvättmaskin på platsen finns detta förmodligen redan.

Du skickas vidare till bokningsformuläret...
Det verkar som att ditt projekt inte uppfyller kraven för fastpris. Ladda ner Done-appen för att boka ett videosamtal för offert.
Boka nu