Byte tvättställsblandare

2 150 kr efter ROT

2 986 innan ROT

Arbetskostnad: 2 786 kr

ROT-avdrag: -836

Material: 200 kr

Priset gäller montering av egenköpt tvättställsblandare 
samt avmontering och bortforsling av den gamla blandaren.
 Kostnad tillkommer om du önskar att hantverkaren införskaffar blandaren åt dig. Ange i så fall detta i uppdragsbeskrivningen så hjälper hantverkaren dig hitta rätt!

Almost Done

Fastpris gäller endast då nedan krav är uppfyllda. Du som kund ansvarar för:

Blandaren/kranen ska finnas på plats vid montering. Önskas hjälp med inköp anger du detta i uppdragsbeskrivningen i nästa steg (kostnad tillkommer).

Säkerställ att du har tillgång till huvudavstängningsventilen för vattnet.

Skicka bilder i appens chatt på din gamla och nya blandare samt utrymmet där bytet ska utföras.

Du skickas vidare till bokningsformuläret...
Det verkar som att ditt projekt inte uppfyller kraven för fastpris. Ladda ner Done-appen för att boka ett videosamtal för offert.
Boka till fastpris