Den stora el-guiden: Det får du göra själv och då behövs elektriker

Många elarbeten kräver certifierad elektriker, felaktiga installationer kan nämligen ge förödande konsekvenser. Vi går igenom vilka elarbeten du får utföra själv, och vilka som kräver ett registrerat elinstallationsbolag 🔌

Viktigt att veta är att olagligt elarbete är straffbart och kan bli livsfarligt. Känner du dig osäker, kontakta en registrerad elektriker.

I den här guiden går vi igenom:

• Det får du göra själv med el

• Byta vägguttag - steg för steg

• Det får du inte göra själv med el

• Anlita elektriker

Alla elfirmor anslutna till Done är ansvarsförsäkrade, kvalitetskontrollerade och registrerade hos Elsäkerhetsverket. Boka enkelt ett videosamtal i appen för gratis offert 🤳

certifierad och registrerad elektriker i Stockholm

Det får du göra själv med el

Nedan går vi igenom vilka elarbeten du själv får genomföra i ditt hem, dock endast om du har tillräcklig kunskap för att kunna genomföra dem på ett korrekt sätt. Om du inte kan kontrollera installationerna på ett korrekt sätt eller känner dig det minsta osäker inför en installation så ska du alltid överlåta arbetet till en certifierad och registrerad elektriker.

Byta trasig proppsäkring

I ditt proppskåp har du relativt fria händer. Exempelvis är det fritt fram att byta ut en proppsäkring som gått sönder. En vanlig skada på en proppsäkring är att den så kallade signalpärlan ramlat av. För att byta ut proppsäkringen skruvar du ut propphuven med den trasiga proppsäkringen ur elcentralen och tar ut den trasiga säkringen. Därefter sätter du i en ny säkring med samma märkström och kan sedan skruva tillbaka propphuven i centralen.

Återställa utlöst automatsäkring

Uttrycket att proppen gått har vi nog alla hört. Vad det ofta innebär är att en automatsäkring utlösts. För att återställa en utlöst automatsäkring trycker du enkelt tillbaka den till vad som kallas för till-läge, det vill säga att den står i samma läge som övriga automatsäkringar. Oftast märker du att en automatsäkring utlösts genom att strömmen stängs av i ett rum. Den allra vanligaste anledningen till ett strömavbrott är just att en automatsäkring utlösts.

Byta glödlampor och lamphållare

Om en glödlampa gått sönder får du själv byta ut den. Du skruvar då av glödlampan och skruvar i den nya i lampsockeln. Du får också byta ut själva lamphållaren på egen hand. Ibland sitter sladden fast i en kabellist eller med kabelklammer mellan eluttag och den krok i taket lampen hänger ifrån, som då kan behöva lossas.

Montera skarvsladdar, sladdströmbrytare och stickproppar

Du får själv montera skarvsladdar, sladdströmbrytare och stickproppar i ditt hem. Du får också reparera och byta ut trasiga delar i skarvsladdar och så kallade apparatsladdar. 

Byta ut redan befintliga strömbrytare och vägguttag

Du får själv byta ut befintliga strömbrytare, eller lampknappar som de också kallas, och vägguttag. Under nedan rubrik finner du en steg för steg guide till byte av vägguttag.

Kvalitetscheckade hantverkareEnligt konstens alla regler

Löpande kreditupplysningar
Certifieringar & referenser
Råd & Röns svarta lista
Ansvarsförsäkring

Byta vägguttag - steg för steg

1. Säkerställ att det är strömlöst

Dra ut säkringen för det vägguttag du ska byta. För att säkerställa att det är strömlöst innan du påbörjar bytet mäter du med elmätare eller spänningsprövare.

2. Skruva loss täcklock och lossa dosa

Med hjälp av en liten skruvmejsel lossar du den synliga delen av eluttaget, alltså täcklocket. När du gjort det visar sig eldosan som sitter fast med två klor på väggens baksida och två klämmor på framsidan. Lossa på skruvarna som håller fast klorna och väggfästena för att ta av dosan.

3. Lossa på ledarna

På dosan ser du två små blåa sladdar till höger, dessa är den så kallade ledaren. Till vänster sitter två svarta sladdar, vilket även detta kallas för ledare. Ledaren till höger kallas för nollan, medan ledaren till vänster kallas fasen. Lossa på skruvarna som håller fast ledarna och lyft bort den gamla dosan.

4. Fäst lederna i den nya dosan

Ta fram den nya dosan, ta bort täcklocket och skruva fast ledarna på denna. För att du ska veta hur ledarna ska fästas på den nya dosan, så finns markeringarna L för fasen och N för nollan. 

5. Fäst den nya dosan och dess täcklock

Därefter fäster du den nya dosan med klorna och väggfestena och sätter sedan tillbaka täcklocket.

Elektriker i Stockholm


Känner du dig det minsta osäker inför att genomföra en sådan elinstallation rekommenderar vi dig dock att du tar hjälp av en certifierad elektriker. Via Done kan du enkelt klicka hem en elektriker från ett registrerat elinstallationsföretag verksamma i Stockholmsområdet. 

Byte av strömbrytare eller vägguttag: 1 180 kr efter ROT


Vill du installera ett vägguttag eller strömbrytare där det tidigare inte funnits ett sådant behöver du ta hjälp av en certifierad elektriker. Även detta kan du boka till fastpris i appen.

Installation av ny strömbrytare eller vägguttag: 1 320 kr efter ROT

Boka elektriker till fastpris

Done tipsar!

Alla inlägg

Det får du inte göra själv med el

Majoriteten av alla elinstallationer kräver att du anlitar en certifierad och registrerad elektriker som besitter den kunskap som krävs för att hantera elinstallationer på ett korrekt sätt. Det är endast de installationer som listats ovan som du får utföra på egen hand, och då endast om du har tillräcklig kunskap. Alla övriga installationer kräver att en elektriker registrerad hos Elsäkerhetsverket genomför arbetet för att det ska vara lagligt och säkert utfört arbete.

Exempel på elinstallationer som kräver certifierad elektriker:

- Du får inte byta ut ett ojordat vägguttag mot ett jordat på egen hand.

- Du får inte installera 230 v golvvärme och värmekabel på egen hand.

- Du får inte göra förändringar i fasta elinstallationer på egen hand.

- Du får inte förlägga elkablar i mark på egen hand.

Andra områden

Anlita elektriker

Oavsett vilken typ av hantverkare du ska anlita, finns det ett par viktiga punkter att tänka på i valet av bolag, men kanske framförallt när det kommer till elarbeten. Felaktiga elinstallationer kan som vi nämnt flera gånger ha förödande konsekvenser och ge både person- och egendomsskador. Det är därför viktigt att du säkerställer att den elektriker du anlitar har de kunskaper och certifikat som krävs för att genomföra säkra och korrekta elinstallationer. 

Din elektriker ska:

Att själv undersöka alla dessa aspekter kan verka tidskrävande. Men, det finns enklare sätt. Boka in ett videosamtal via Done, vi har gjort kvalitetskontrollen åt dig! Alla elfirmor anslutna till Done är registrerade elinstallationsföretag hos Elsäkerhetsverket och har giltig ansvarsförsäkring. Undrar du hur Done som tjänst funkar? Kolla in vår FAQ!

Ladda ner Done och boka ett videosamtal med en elektriker för gratis offert. Mindre jobb? Boka till fastpris direkt i appen! Smidigt, enkelt & säkert. 

Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen

Boka videosamtal